Pressmeddelanden


18 September, 2019

XMReality lanserar onlineförsäljning

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) lanserar idag, XMReality Business, ett Software as a Service-erbjudande (SaaS-erbjudande) som säljs via webben, främst till små och medelstora företag. Genom lansering når XMReality nu en betydligt större marknad.

5 September, 2019

XMReality tecknar nytt koncernövergripande ramavtal

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR), har tecknat ramavtal med en möbeltillverkare med runt 20 000 anställda i nio länder. Avtalet innebär att bolag inom koncernen har möjlighet att avropa prenumerationer av XMReality Remote Guidance™ att använda vid support av underhållsarbete.

16 August, 2019

XMReality AB (publ), Delårsrapport april - juni 2019

XMRealitys omsättning ökade med 37 procent för årets andra kvartal jämfört med föregående år och bruttomarginalen förbättrades kraftigt till 87 procent (59 procent). Under perioden har bolaget framgångsrikt utvecklats i enlighet med bolagets strategi att öka andelen prenumerationsintäkter.

Ladda ner

1 July, 2019

Pre-release av XMReality Business tillgänglig via webben

Linköping, Sweden—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), tillkännager idag att en pre-release av XMReality Business, ett SaaS-erbjudande till små och medelstora företag, nu finns tillgängligt på bolagets hemsida, xmreality.com.

24 June, 2019

XMReality tecknar ytterligare kundordrar med global verkstadskoncern

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) har tecknat ytterligare kundordrar med en befintlig kund, en global verkstadskoncern. Värdet av de tecknade kundordrarna hittills under 2019 är 1,8 MSEK varav ca 1,6 MSEK är mjukvaruintäkter och avser årsprenumerationer av programvaran XMReality Remote Guidance™.

10 June, 2019

XMReality förbereder lansering av erbjudande till små och medelstora företag

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har nått en strategisk milstolpe i utvecklingen av ett nytt erbjudande för att nå en bredare kundbas. Det nya erbjudandet XMReality Business, ett SaaS-erbjudande som säljs via webben till små och medelstora företag, är nu redo att testas av utvalda kunder. Det nya erbjudandet kommer successivt att tillgängliggöras för fler kunder under sommaren. Officiell lansering är planerad senare i år.

5 June, 2019

XMReality presenteras på Redeye Growth Day 10 juni 2019

Den 10 juni presenterar Johan Castevall, VD på XMReality, den senaste utvecklingen i bolaget på Haymarket by Scandic i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se

26 April, 2019

Pressrelease från XMReality AB (publ)

APRIL 26, 2019 08:30 CET Tommy Johansson går in i styrelsen i XMReality.

25 April, 2019

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 25 april 2019

TOR, APRIL 25, 2019 16:30 CET XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) höll torsdagen den 25 april 2019 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018. 

24 April, 2019

XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2019

ON, APR 24, 2019, 8:30 CET  XMRealitys nettoomsättning fortsatte att öka kraftigt under årets första kvartal jämfört med föregående år. Orderingången dominerades av programvaru-prenumerationer och antalet företag som löpande prenumererar överstiger nu 50 stycken. Vid periodens slut hade bolaget förbetalda, men ännu ej intäktsförda, prenumerationsintäkter som motsvarade drygt 60 procent av nettoomsättningen för helåret 2018.

Ladda ner

10 April, 2019

Årsredovisning 2018

Ladda ner

27 March, 2019

XMReality AB (publ) presenterar på Redeye Investor After Work

Imorgon, den 28 mars, presenterar Johan Castevall, VD XMReality, den senaste utvecklingen inom bolaget på Redeye Investor After Work. Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.  Tid: 18:00

Ladda ner

26 March, 2019

Kallelse till Årsstämma 2019 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ) Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15:00 på Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Ladda ner

15 March, 2019

XMReality tecknar programvaruorder med amerikansk försvarskoncern värd 1,5 MSEK

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har nu tecknat en tilläggsorder med en befintlig kund, en amerikansk försvarskoncern. Orderns värde är ca 1,5 MSEK och avser programvaran XMReality Remote Guidance™.

Ladda ner

26 February, 2019

XMReality AB (publ) lämnar information om pågående förhandlingar om kundavtal

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), XMReality AB offentliggör som publikt noterat bolag enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) alla avtal om större kundsamarbeten genom pressmeddelanden. Nasdaq Stockholm beslutade under förmiddagen att stoppa handeln i XMRealitys aktie och har anmodat bolaget att informera marknaden om hittills ej publicerad insiderinformation. Det är bolagets bedömning att dagens kursrörelser inte är ett resultat av något informationsläckage.

Ladda ner

15 February, 2019

XMReality AB (publ), Bokslutskommuniké för 2018

XMReality fortsatte växa 2018. Året avslutades med ökad orderingång om 61 procent och ökad nettoomsättning om 52 procent. Bruttomarginalen ökade till 70 (58) procent som en effekt av ökad andel programvaruförsäljning. Fakturerad programvaruförsäljning ökade med 122 procent.

Ladda ner

28 January, 2019

Bühler Consumer Foods tecknar tilläggsorder och expanderar användandet av XMReality Remote Guidance globalt

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att Bühler Consumer Foods har tecknat ytterligare en order för att utöka användningen av XMReality Remote Guidance. Bolag inom Bühlerkoncernen kommer att nyttja lösningen i Asien. Avtalets mjukvaruvärde är ca 0,5 MSEK i årligen inkommande intäkter.

Ladda ner

17 December, 2018

Internationellt ledande tillverkare av gasfjädrar lanserar XMReality Remote Guidance till sina kunder

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har tecknat avtal med Strömsholmen, en internationellt ledande tillverkare av gasfjädrar och gashydrauliska system för pressverktyg och tunga terränggående fordon. Avtalets mjukvaruvärde är ca. 0,5 MSEK i årligen inkommande intäkter.

Ladda ner

12 December, 2018

Internationella tillverkningskoncernen SACMI tecknar avtal med XMReality för en global utrullning av XMReality Remote Guidance

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att SACMI, en internationell tillverkningskoncern, har tecknat avtal för en global utrullning av XMReality Remote Guidance för att stärka serviceerbjudandet till sina kunder. Avtalets värde är ca 0,4 MSEK i årligen återkommande intäkter.

Ladda ner

27 November, 2018

XMReality registrerar sitt varumärke i USA

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, tillkännager att XMREALITY har registrerats som varumärke i USA med nummer 5 603 712.

Ladda ner

14 November, 2018

Ytterligare order från amerikansk försvarskoncern

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har tecknat ytterligare en order värd drygt 0,5 MSEK avseende mjukvara och AR-glasögon från en amerikansk försvarskoncern. Leverans sker under 2018 och 2019.

Ladda ner

30 October, 2018

Fältstudie visar att vägledning på distans med augmented reality (AR) är mer effektivt än ett videosamtal

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ.) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har publicerat en fältstudie som jämför vilken teknik som är mest effektiv vid problemlösning; XMRealitys AR-baserade verktyg XMReality Remote Guidance™ eller ett standard videosamtal.

26 October, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport juli - september 2018

Ännu ett kvartal i tillväxtens tecken för XMReality där orderingång och fakturering ökade kraftigt. Flera nya spännande samarbeten har inletts och strategiskt viktiga mjukvarufunktioner har utvecklats. Efter kvartalets slut har vid extra bolagsstämma beslutats att genom en riktad nyemission tillföra bolaget ca 21 msek före emissionskostnader.

Ladda ner

25 October, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality AB (Publ)

Vid extra bolagsstämma som idag, den 25 oktober 2018, hölls i XMReality AB (publ) (”Bolaget”), beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ladda ner

25 October, 2018

XMReality vinner prestigefyllt pris på Augmented World Expo (AWE)

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att fått utmärkelsen 2018 Auggie Award "Best in Show Augmented Reality" på AWE Europa som hölls i München 18 – 19 oktober 2018.

Ladda ner

15 October, 2018

XMReality lanserar ny banbrytande funktionalitet i sitt AR-baserade verktyg för vägledning på distans—XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, lanserar ny innovativ funktionalitet, bland annat ett nytt sätt att få access till XMReality Remote Guidance via en webklient.

Ladda ner

9 October, 2018

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XMREALITY AB (PUBL)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), 556722-7284 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 oktober 2018 klockan 10.00 i T9 Creative Spaces, Teknikringen 9 i Linköping.

Ladda ner

9 October, 2018

XMReality genomför en riktad nyemission om ca 21 MSEK samt meddelar att Investment AB Spiltan blir ny huvudägare

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att styrelsen för XMReality AB har idag beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission om 2 442 018 aktier till en teckningskurs om 8,75 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 21 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om knappt 3% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna. Tecknare i nyemissionen är ett begränsat antal kvalificerade och institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt pensionsbolag samt LMK-stiftelsen. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 25 oktober 2018.

Ladda ner

17 September, 2018

XMReality och Semcon inleder ett strategiskt samarbete för att integrera digitalt innehåll i XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Semcon, en internationell ledare inom digitalisering av information och framställning av digitalt innehåll.

Ladda ner

13 September, 2018

XMReality lanserar ny funktionalitet på sitt kommande kundevent

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man nått en viktig milstolpe i sin mjukvaruutveckling och att bolagets kunder bjuds in för att utvärdera de nya strategiska funktionerna på XMReality Conference 18 – 19 september 2018. Bland dessa finns en integration till Internet of Things (IoT), en ny XMReality Remote Guidance™ webbklient samt möjlighet till flerpartssamtal.

Ladda ner

12 September, 2018

Minebea Intec väljer XMReality som sin plattform för AR-baserad vägledning på distans

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att Minebea Intec, en världsledande tillverkare av produkter och system för vägning och inspektion, har valt XMReality Remote Guidance™ för att stödja deras serviceerbjudande.

Ladda ner

17 August, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport april – juni 2018

XMReality växer, strategin bevisar sig, fortsatt nya ordrar från befintliga och nya kunder på en stadigt växande industrimarknad för Remote Guidance och Augmented Reality.

Ladda ner

23 July, 2018

XMReality och Novacura inleder strategiskt samarbete och lanserar nästa generations AR-baserade digitala plattform

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Novacura, ett internationellt IT-företag som effektiviserar och förenklar sina kunders affärskritiska processer genom sin digitala plattform Novacura Flow.

Ladda ner

16 July, 2018

Amerikansk försvarskoncern tecknar uppföljningsorder med XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring, fördjupar samarbetet med en amerikansk försvarskoncern och tecknar en uppföljningsorder värd cirka 0,6 MSEK avseende XMRealitys mjukvarulösning XMReality Remote Guidance™. Leverans sker under 2018.

Ladda ner

5 July, 2018

Haas Group fördjupar samarbetet med XMReality genom att teckna tilläggsorder samt starta en global utrullning inom koncernen

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, offentliggör att den österrikiska koncernen Haas Group har tecknat ytterligare order i syfte att rulla ut XMReality Remote Guidance™ i koncernen.

Ladda ner

26 June, 2018

XMReality releasar ny funktionalitet för att ytterligare förbättra kunskapsöverföring i sitt AR-verktyg XMReality Remote Gudiance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, releasar idag XMReality 6.3 som innehåller skärmdelning i ett augmented reality (AR) videosamtal samt API:er för integration på klientsidan.

Ladda ner

23 May, 2018

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 23 maj 2018

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) höll onsdagen den 23 maj 2018 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017. 

Ladda ner

23 May, 2018

Vuzix ingår partnerskap med XMReality för att utöka sitt erbjudande med XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Vuzix, en ledande utvecklare av smarta glasögon med huvudkontor i West Henrietta, NY, USA. Avtalet innebär att XMReality Remote Guidance™ blir tillgängligt för en bredare användarbas och är en del av bolagets strategi att bygga ett internationellt digitalt ekosystem.

Ladda ner

21 May, 2018

Coesia Group tecknar ramavtal med XMReality i syfte att använda XMReality Remote Guidance™ i hela koncernen

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ramavtal med en global förpackningskoncern, Coesia Group, med huvudkontor i Bologna, Italien. Avtalet innebär att alla 18 ingående bolag i koncernen nu har möjligheten att enkelt komma igång med XMReality Remote Guidance™, ett AR-verktyg för vägledning på distans. Coesia Group kommer använda det dels internt men också för distribution till sina kunder och servicepartners.

Ladda ner

20 April, 2018

Kallelse till Årsstämma 2018 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ) Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 15:00 på Scandic Väst, Mårdtorpsgatan 4 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Ladda ner

18 April, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2018

XMReality ökar nettoomsättningen med mer än 100 procent under årets första kvartal jämfört med föregående år. Orderingången avseende programvara var historiskt hög samtidigt som vår orderstock avseende löpande återkommande intäkter vid periodens slut var mer än 80 procent större än föregående år.

Ladda ner

21 February, 2018

XMReality AB (publ) bokslutskommuniké 2017

XMReality fortsätter att växa och har adderat 22 nya kunder under 2017, varav de flesta är globala industriföretag. Dessutom har befintliga kunder utökat sina prenumerationer och året avslutades försäljningsmässigt starkt. Under året har den strategiska investeringsplanen avseende organisation och produktutveckling genomförts. XMReality är därmed väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan.

Ladda ner

6 February, 2018

Electrolux fortsätter investera i systemlösning från XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att man har tecknat order med den globala vitvarukoncernen Electrolux. Ordern avseende leveranser av mjuk- och hårdvara till ett antal europeiska affärsenheter inom Electroluxkoncernen.

Ladda ner

18 January, 2018

XMReality förstärker ledningen med ny försäljningschef

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att man stärker organisationen genom att tillsätta Marcin Szymanski som bolagets CSO (Chief Sales Officer).

Ladda ner

Prenumerera

Få nyheter, uppdateringar och rapporter direkt till din e-postadress

Prenumerera

Language:


Information type: