Pressmeddelanden


14 November, 2018

Ytterligare order från amerikansk försvarskoncern

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har tecknat ytterligare en order värd drygt 0,5 MSEK avseende mjukvara och AR-glasögon från en amerikansk försvarskoncern. Leverans sker under 2018 och 2019.

Ladda ner

30 October, 2018

Fältstudie visar att vägledning på distans med augmented reality (AR) är mer effektivt än ett videosamtal

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ.) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har publicerat en fältstudie som jämför vilken teknik som är mest effektiv vid problemlösning; XMRealitys AR-baserade verktyg XMReality Remote Guidance™ eller ett standard videosamtal.

26 October, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport juli - september 2018

Ännu ett kvartal i tillväxtens tecken för XMReality där orderingång och fakturering ökade kraftigt. Flera nya spännande samarbeten har inletts och strategiskt viktiga mjukvarufunktioner har utvecklats. Efter kvartalets slut har vid extra bolagsstämma beslutats att genom en riktad nyemission tillföra bolaget ca 21 msek före emissionskostnader.

Ladda ner

25 October, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality AB (Publ)

Vid extra bolagsstämma som idag, den 25 oktober 2018, hölls i XMReality AB (publ) (”Bolaget”), beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ladda ner

25 October, 2018

XMReality vinner prestigefyllt pris på Augmented World Expo (AWE)

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att fått utmärkelsen 2018 Auggie Award "Best in Show Augmented Reality" på AWE Europa som hölls i München 18 – 19 oktober 2018.

Ladda ner

15 October, 2018

XMReality lanserar ny banbrytande funktionalitet i sitt AR-baserade verktyg för vägledning på distans—XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, lanserar ny innovativ funktionalitet, bland annat ett nytt sätt att få access till XMReality Remote Guidance via en webklient.

Ladda ner

9 October, 2018

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XMREALITY AB (PUBL)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), 556722-7284 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 oktober 2018 klockan 10.00 i T9 Creative Spaces, Teknikringen 9 i Linköping.

Ladda ner

9 October, 2018

XMReality genomför en riktad nyemission om ca 21 MSEK samt meddelar att Investment AB Spiltan blir ny huvudägare

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att styrelsen för XMReality AB har idag beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission om 2 442 018 aktier till en teckningskurs om 8,75 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 21 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om knappt 3% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna. Tecknare i nyemissionen är ett begränsat antal kvalificerade och institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt pensionsbolag samt LMK-stiftelsen. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 25 oktober 2018.

Ladda ner

17 September, 2018

XMReality och Semcon inleder ett strategiskt samarbete för att integrera digitalt innehåll i XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Semcon, en internationell ledare inom digitalisering av information och framställning av digitalt innehåll.

Ladda ner

13 September, 2018

XMReality lanserar ny funktionalitet på sitt kommande kundevent

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man nått en viktig milstolpe i sin mjukvaruutveckling och att bolagets kunder bjuds in för att utvärdera de nya strategiska funktionerna på XMReality Conference 18 – 19 september 2018. Bland dessa finns en integration till Internet of Things (IoT), en ny XMReality Remote Guidance™ webbklient samt möjlighet till flerpartssamtal.

Ladda ner

12 September, 2018

Minebea Intec väljer XMReality som sin plattform för AR-baserad vägledning på distans

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att Minebea Intec, en världsledande tillverkare av produkter och system för vägning och inspektion, har valt XMReality Remote Guidance™ för att stödja deras serviceerbjudande.

Ladda ner

17 August, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport april – juni 2018

XMReality växer, strategin bevisar sig, fortsatt nya ordrar från befintliga och nya kunder på en stadigt växande industrimarknad för Remote Guidance och Augmented Reality.

Ladda ner

23 July, 2018

XMReality och Novacura inleder strategiskt samarbete och lanserar nästa generations AR-baserade digitala plattform

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Novacura, ett internationellt IT-företag som effektiviserar och förenklar sina kunders affärskritiska processer genom sin digitala plattform Novacura Flow.

Ladda ner

16 July, 2018

Amerikansk försvarskoncern tecknar uppföljningsorder med XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring, fördjupar samarbetet med en amerikansk försvarskoncern och tecknar en uppföljningsorder värd cirka 0,6 MSEK avseende XMRealitys mjukvarulösning XMReality Remote Guidance™. Leverans sker under 2018.

Ladda ner

5 July, 2018

Haas Group fördjupar samarbetet med XMReality genom att teckna tilläggsorder samt starta en global utrullning inom koncernen

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, offentliggör att den österrikiska koncernen Haas Group har tecknat ytterligare order i syfte att rulla ut XMReality Remote Guidance™ i koncernen.

Ladda ner

26 June, 2018

XMReality releasar ny funktionalitet för att ytterligare förbättra kunskapsöverföring i sitt AR-verktyg XMReality Remote Gudiance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, releasar idag XMReality 6.3 som innehåller skärmdelning i ett augmented reality (AR) videosamtal samt API:er för integration på klientsidan.

Ladda ner

23 May, 2018

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 23 maj 2018

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) höll onsdagen den 23 maj 2018 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017. 

Ladda ner

23 May, 2018

Vuzix ingår partnerskap med XMReality för att utöka sitt erbjudande med XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Vuzix, en ledande utvecklare av smarta glasögon med huvudkontor i West Henrietta, NY, USA. Avtalet innebär att XMReality Remote Guidance™ blir tillgängligt för en bredare användarbas och är en del av bolagets strategi att bygga ett internationellt digitalt ekosystem.

Ladda ner

21 May, 2018

Coesia Group tecknar ramavtal med XMReality i syfte att använda XMReality Remote Guidance™ i hela koncernen

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ramavtal med en global förpackningskoncern, Coesia Group, med huvudkontor i Bologna, Italien. Avtalet innebär att alla 18 ingående bolag i koncernen nu har möjligheten att enkelt komma igång med XMReality Remote Guidance™, ett AR-verktyg för vägledning på distans. Coesia Group kommer använda det dels internt men också för distribution till sina kunder och servicepartners.

Ladda ner

20 April, 2018

Kallelse till Årsstämma 2018 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ) Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 15:00 på Scandic Väst, Mårdtorpsgatan 4 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Ladda ner

18 April, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2018

XMReality ökar nettoomsättningen med mer än 100 procent under årets första kvartal jämfört med föregående år. Orderingången avseende programvara var historiskt hög samtidigt som vår orderstock avseende löpande återkommande intäkter vid periodens slut var mer än 80 procent större än föregående år.

Ladda ner

21 February, 2018

XMReality AB (publ) bokslutskommuniké 2017

XMReality fortsätter att växa och har adderat 22 nya kunder under 2017, varav de flesta är globala industriföretag. Dessutom har befintliga kunder utökat sina prenumerationer och året avslutades försäljningsmässigt starkt. Under året har den strategiska investeringsplanen avseende organisation och produktutveckling genomförts. XMReality är därmed väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan.

Ladda ner

6 February, 2018

Electrolux fortsätter investera i systemlösning från XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att man har tecknat order med den globala vitvarukoncernen Electrolux. Ordern avseende leveranser av mjuk- och hårdvara till ett antal europeiska affärsenheter inom Electroluxkoncernen.

Ladda ner

18 January, 2018

XMReality förstärker ledningen med ny försäljningschef

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att man stärker organisationen genom att tillsätta Marcin Szymanski som bolagets CSO (Chief Sales Officer).

Ladda ner

4 January, 2018

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i XMReality (publ.)

Pressmeddelande 4 Januari 2018. Enligt beslut från XMRealitys årsstämma ska valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per den 30:e november 2017 samt av styrelsens ordförande.

Ladda ner

27 December, 2017

Haas Group tecknar avtal om utökat samarbete med XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att Haas Group, en österrikisk kund, tecknat ytterligare order med leverans under resterande delen av 2017 och 2018. Totala ordervärdet uppgår därmed till 0,5 MSEK under 2017, som intäktsförs under 2017 och 2018.

Ladda ner

18 December, 2017

Internationell industrikoncern fortsätter investera i lösningar från XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att en befintlig stor internationell kund tecknat ytterligare order med leverans under resterande delen av 2017 och 2018. Totala ordervärdet uppgår därmed till 0,7 MSEK under 2017, som intäktsförs under 2017 och 2018.

Ladda ner

11 December, 2017

XMReality tecknar order värd 0,6 MSEK med amerikansk försvarskoncern

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), har tecknat en order värd ca 0,6 MSEK med en amerikansk försvarskoncern, leverans sker under resterande delar av 2017 och 2018. 

Ladda ner

9 November, 2017

XMReality lanserar nästa generation av XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige – XMReality AB (publ) (NASDAQ XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom AR, lanserar idag XMReality Remote Guidance generation 6 med helt nytt gränssnitt och oöverträffad flexibilitet. 

Ladda ner

31 October, 2017

XMReality AB (publ), Delårsrapport juli - september 2017

XMReality ökade omsättningen och antalet kunder. Samtidigt accelererade bolaget sina investeringar i nästa generations programvaruplattform och stärkte organisationen i syfte att skapa förutsättningar för kraftfull tillväxt inom kunskapsöverföring med hjälp av Augmented Reality (AR).

Ladda ner

2 October, 2017

XMReality utökar internationellt samarbete med Siemens Industry Turbomachinery

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), har mottagit en order från Siemens Industry Turbomachinery AB för att i ett globalt projekt utrusta internationella serviceenheter inom koncernen med hårdvara för XMReality Remote Guidance™.  

Ladda ner

2 October, 2017

Per Unell ny CTO på XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), har som ett led i sin expansion utsett Per Unell som bolagets CTO (Chief Technology Officer). 

Ladda ner

28 August, 2017

XMReality expanderar och stärker organisationen med driven COO

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), fortsätter att expandera och meddelar att Henrik Krohn tillträder som bolagets COO den 1:a oktober 2017.

25 August, 2017

XMReality AB (publ), Delårsrapport april – juni 2017

XMReality stärker positionen för kraftfull tillväxt inom kunskapsöverföring med hjälp av Augmented Reality genom investeringar i mjukvaruutveckling, vidareutveckling av kundbasen och samarbeten med ledande aktörer. XMReality offentliggör delårsrapport för april – juni 2017 och den finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, www.xmreality.se.

Ladda ner

18 August, 2017

XMReality förbereder lansering av en omfattande uppdatering av sin programvara XMReality Remote Guidance™ som använder AR för kunskapsöverföring

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom AR, meddelar att ett urval av kunder och partners har inlett tester av bolagets nästa generations programvara XMReality Remote Guidance.

Ladda ner

11 July, 2017

Global fordonstillverkare inleder samarbete med XMReality

Linköping, Sverige—XM Reality AB (publ) NASDAQ XMR, en ledande utvecklare av kunskapsöverföring genom Augmented Reality (AR), meddelar att man tecknat ett avtal med en global fordonstillverkare som innebär att XMReality skall bidra till att effektivisera kundens fältserviceverksamhet.

Ladda ner

6 July, 2017

Atlas Copco Rock Drills utökar samarbetet med XMReality

Linköping, Sverige—XM Reality AB (publ), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augumented Reality (AR), meddelar att Atlas Copco Rock Drills AB har utökat sitt samarbete med XMReality i syfte att fortsätta att effektivisera sin fältservice.

Ladda ner

20 June, 2017

Felaktigt pressmeddelande distribuerat

Linköping, Sverige—Det har kommit till XMReality AB (publ) kännedom att Cision felaktigt har distribuerat gammal information som delvis har kommit ut till marknaden. Informationen har publicerats på XMRealitys hemsida, Cisions nyhetsportal Cision News, samt på Avanza/Placera.

Ladda ner

8 June, 2017

XMReality presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

Linköping, Sverige—Den 12 juni presenterar Johan Castevall, CEO, XMReality den senaste utvecklingen i bolaget på Sheraton Hotel i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.smabolagsdagen.net

Ladda ner

5 June, 2017

XMReality investerar långsiktigt – förstärker organisationen med strategiskt viktiga kompetenser

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ), en ledande leverantör av lösningar för kunskapsöverföring med hjälp av Augmented Reality (AR), tillkännager att bolaget inlett rekryteringen av en Chief Operating Officer (COO) samt en Chief Technology Officer (CTO) för att förstärka bolaget för fortsatt expansion och framtida tillväxt.

Ladda ner

2 June, 2017

XMReality presenterar på Digitalisera nu! 8 juni 2017

Linköping, Sweden—Den 8 juni presenterar Johan Castevall, CEO, XMReality ’digitalisering för nya affärer’ på konferensen Digitalisera nu! på Clarion Hotel i Stockholm. Delar av konferensen kommer att webbsändas på www.vinnova.se

Ladda ner

30 May, 2017

XMReality investerar i sitt varumärke inom EU

Linköping, Sverige— XMReality AB (publ), en ledande leverantör av lösningar för kunskapsöverföring med hjälp av augmented reality (AR), tillkännager att XMREALITY nu registrerats som EU-varumärke.

Ladda ner

18 May, 2017

XMReality utökar sitt erbjudande med en integration till IFS Field Service Management™

Linköping, Sverige —XMReality AB (publ), en ledande leverantör av lösningar för kunskapsöverföring med hjälp av augmented reality (AR), tillkännager en ny integration mellan XMReality Remote Guidance™ och IFS Field Service Management. Integrationen gör det möjligt för IFS kunder att var som helst i världen koppla upp sig mot en expert som kan guida dem vid utmanade arbetsuppgifter genom att använda AR.

Ladda ner

26 April, 2017

XMReality AB (Publ) är nu noterade på Nasdaq First North

Linköping Onsdag 26 April Handeln i XMReality ABs aktier (Kortnamn:XMR) inleddes idag på Nasdaq First North i Stockholm. XMReality är det 32:a bolagets som blivit upptaget till handel på Nasdaqs nordiska marknader* under 2017. Bolaget tillhör Teknologisektorn.

Ladda ner

Prenumerera

Få nyheter, uppdateringar och rapporter direkt till din e-postadress

Prenumerera

Language:


Information type: