Investor relations (Swedish)

Pressmeddelanden


21 October, 2020

Tekniska verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag, beställer XMReality Remote Guidance

Tekniska verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag inom bland annat energiproduktion, vatten-, avlopps- och avfallshantering, beställer XMReality Remote Guidance. Företaget kommer att utrusta servicetekniker inom området mätteknik med lösningen i syfte att snabbare och enklare lösa serviceuppdrag inom verksamheten.

Ladda ner

14 October, 2020

Svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab beställer XMReality Remote Guidance för att stötta sin globala verksamhet

XMReality AB (publ) har tecknat ett treårsavtal med Saab AB, som tillhandahåller lösningar globalt för militärt försvar samt civil säkerhet, för användandet av Remote Guidance[TM]. Det initiala ordervärdet uppgår till cirka 1 600 TSEK. 

Ladda ner

8 October, 2020

Två nya ledamöter med internationell erfarenhet förstärker XMRealitys styrelse

Vid XMReality AB:s extra bolagsstämma den 7 oktober fattades beslutet att öka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen från fyra till sex. I samband med detta utseddes Peter Gille samt Åsa Arvidsson till de två nya positionerna som styrelseledamöter i XMReality AB.

Ladda ner

7 October, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality AB (publ) den 7 oktober 2020

XMReality AB (publ) (”Bolaget”) höll onsdagen den 7 oktober 2020 extra bolagsstämma i Linköping, varvid följande beslut fattades.

Ladda ner

2 October, 2020

XMReality AB påbörjar försäljning till APAC genom återförsäljaravtal med NTT Solutions

XMReality AB (publ) har tecknat ett partneravtal för återförsäljning av XMReality Remote Guidance[TM] med Nippon Telegraph and Telephone Solutions, vanligen benämnt NTT. NTT Solutions är en av de topp 10 största globala leverantörerna av företags och IT service. De hjälper kunder med utveckling och implementering av digitaliseringsverktyg för ökad effektivitet och deras fokus är på multinationella företag inom den snabbt växande Asia-Pacific (APAC) marknaden.

Ladda ner

21 September, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i XMReality AB (publ)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), org.nr 556722-7284 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 14.00 på Von Dufva Fastighets AB, Gränden Duvan 2 i Linköping för att ta ställning till valberedningens förslag till utökning av styrelsen, val av två nya ledamöter, beslut om större delägares förslag till incitamentsprogram för styrelsen samt styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för personer i ledande ställning.

Ladda ner

17 September, 2020

XMReality tecknar kontrakt med globala förpackningsföretaget MULTIVAC Group

MULTIVAC Group, en ledande global leverantör av förpackningslösningar, har valt att beställa XMReality Remote Guidance[TM]. Kontraktet inkluderar XMReality Remote Guidance mjukvara till ett värde av cirka en halv miljon SEK och förnyas på årlig basis. MULTIVAC Group planerar att använda Remote Guidance i deras globala verksamhet och främst inom deras helpdesk för att stötta sina kunder.

Ladda ner

28 August, 2020

XMReality adderar ytterligare två företag inom Coesia Group till kundportföljen

XMReality AB har under augusti månad signerat avtal med ytterligare två bolag inom Coesia Group för användandet av XMReality Remote Guidance[TM]. Coesia Group, en global förpackningskoncern och XMReality AB har sedan två år tillbaka ett ramavtal på plats för att underlätta för Coesias 21 bolag att teckna avtal för användningen av XMReality Remote Guidance. Nio av dessa bolag är idag kunder till XMReality AB.

Ladda ner

26 June, 2020

XMReality skriver samarbetsavtal med franska SOCAPS

XMReality AB och SOCAPS S.A., ett ledande franskt företag för teknisk assistans inom förpackningar för livsmedelsindustrin, har skrivit ett samarbetsavtal som innebär att SOCAPS kommer att erbjuda Remote Guidance till sina kunder. SOCAPS kunder är typiskt maskinleverantörer till tillverkningsindustrin med hela världen som arbetsplats. De assisterar kunderna med design, sammanbyggnad, driftsättning samt underhåll av deras utrustning. SOCAPS har 800 tekniker, är aktiva i 50 länder samt har 13 säljkontor runt om i världen.

Ladda ner

24 June, 2020

Första farmaceutiska applikationen av XMReality Remote Guidance

Alfasigma s.p.A, ett italienskt farmaceutbolag, kommer börja använda XMReality Remote Guidance i sin verksamhet. Det inledande kontraktet inkluderar främst mjukvara och är av återkommande karaktär.

Ladda ner

17 June, 2020

XMReality ökar sitt fokus på den amerikanska marknaden och stänger sitt kontor i Hamburg

Som tidigare kommunicerat har användandet av XMReality Remote Guidance ökat, detsamma gäller även antal kundförfrågningar. Företaget har god framdrift och har under första halvåret 2020 beslutat att ytterligare öka fokus på den amerikanska marknaden genom anställningar i USA. En Vice President of Sales samt en Sales & Marketing Manager har rekryterats för att öka försäljningen i Nord- samt Sydamerika. För att driva denna tillväxtökning, framför allt i USA, kommer det tyska enmanskontoret i Hamburg stängas ned och resurserna allokeras om.

Ladda ner

15 June, 2020

XMReality adderar gratis, begränsad, version av Remote Guidance

XMReality erbjuder nu en freemium version av Remote Guidance vilket möjliggör för vem som helst att pröva Remote Guidance. Denna freemium version, som är gratis för användaren, heter ’Connect’. Connect är ett komplement till XMRealitys existerande erbjudanden, Business och Enterprise, med en begränsad funktionalitet samt begränsat antal samtalslänkar som kan delas med en motpart för att initiera ett remote guidance samtal. Det huvudsakliga syftet med Connect är att skapa kännedom och marknadsföra XMReality Remote Guidance.

Ladda ner

12 June, 2020

Kundernas syn på relevansen av XMReality Remote Guidance under och efter Covid-19

I samband med att Covid-19 restriktionerna nu sakta lyfts i flertalet länder så har XMReality frågat sina 21 största kunder kring den nuvarande och framtida förväntade relevansen av XMReality Remote Guidance. Av dessa 21 kunder återkom 14 med feedback. Dessa 14 kunder representerar en signifikant del av XMReality AB:s totala nettoomsättning. · På frågan hur viktigt XMReality Remote Guidance var som hjälp i företagets verksamhet under Covid-19 svarade 78,6 procent ’viktigt’ eller ’mycket viktigt’. · På frågan hur relevant XMReality Remote Guidance förväntas vara i företagets verksamhet efter Covid-19 svarade 71,4 procent att det skulle vara ’viktigt’ eller ’mycket viktigt’.

Ladda ner

27 May, 2020

XMReality Remote Guidance används av Iristick smarta glasögon

XMReality AB och Iristick NV har inlett ett partnerskap för att erbjuda XMReality Remote Guidance tillsammans med Iristicks smarta glasögon. Iristicks smarta glasögon är specifikt konstruerade för industriella applikationer och uppfyller kraven för skyddsglasögon. XMReality Remote Guidance kan nu integreras med glasögonen för att lösa komplexa problem snabbare och mer effektivt och kommer utgöra en del av Iristicks erbjudande.

Ladda ner

12 May, 2020

XMReality Remote Guidance utprovas av norska ambulanssjukvården

I samarbete med norska Jodapro utprovas XMReality Remote Guidance av den norska ambulanssjukvården. Applikationen utprovas i samband med att ambulanssjukvårdaren anländer till olycksplatsen. Via smarta glasögon kopplar ambulanssjukvårdaren upp sig mot en lämplig specialistläkare och sjukhus för både snabbare och effektivare vård.

Ladda ner

5 May, 2020

Användandet av XMReality Remote Guidance ökar kraftigt

Under april månad ökade användandet av XMReality Remote Guidance med nästan 1 000% jämfört med samma månad 2019. I delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 rapporterades en ökning om 300% under kvartalet och under april månad har ytterligare en dubblering uppmätts. Jämfört med januari 2020 så ökade användandet med över 600%.

Ladda ner

30 April, 2020

XMRealitys VD om den senaste kvartalsrapporten

Fredagen den 24 april släppte XMReality sin kvartalsrapport för första kvartalet 2020. I den här videon (https://youtu.be/fzZhbZGc5UI) berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med företagets CMO Johanna Edepil om det resultat som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Ladda ner

29 April, 2020

XMReality och SwipeGuide ingår partnerskap för integrerade arbetsinstruktioner

SwipeGuide är ett holländskt företag som levererar en mjukvaruplattform för digitala arbetsinstruktioner. Deras mjukvara är nu integrerad med XMReality Remote Guidance för att adressera situationer då arbetsinstruktionen inte räcker till för att lösa problemet. De två företagen etablerar nu ett partnerskap som möjliggör för båda parterna att sälja det kombinerade mjukvaruerbjudandet.

Ladda ner

28 April, 2020

XMReality tecknar avtal med Atea Sverige

XMReality har tecknat ett partner- och återförsäljaravtal avseende hårdvara och mjukvara med Atea Sverige, som är marknadsledande inom it-infrastruktur och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. Avtalet innebär att XMReality Remote Guidance™ blir en del av Ateas produktutbud och kan nyttjas av fler av Ateas kunder. 

27 April, 2020

Rättelse av pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 27 april 2020

Det pressmeddelande som skickades ut 27 april kl. 16:40 CET innehöll felaktigt hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är borttagen i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet. Rättelsen lämnades för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 18:30 CET. XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll måndagen den 27 april 2020 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

27 April, 2020

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 27 april 2020

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll måndagen den 27 april 2020 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

24 April, 2020

XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2020

Marknaden ökar sitt användande av XMReality Remote Guidance. Under perioden steg orderstocken med 48 procent till 9 067 (6 127) TSEK. Nettoomsättningen ökade 15 procent jämfört med samma period förra året med en fortsatt hög bruttomarginal överstigande 90 procent. Befintliga kunders utnyttjandegrad gick upp drygt 300 procent under kvartalet. Antalet kundförfrågningar ökade kraftigt i slutet av perioden.  

Ladda ner

21 April, 2020

XMReality förser Nestlé med Remote Guidance teknologi

 XMReality kommer förse Nestlé, ett schweiziskt livsmedel- och dryckesföretag, med Remote Guidance teknologi. Idag signerade de två företagen ett globalt Master Service Agreement. Avtalet är obegränsat i tid och volym och kommer därmed inte att utgöra en garanti för ordervolymer. XMRealitys lösning kommer att användas främst mellan Nestlés produktionsanläggningar för att förbättra effektiviteten. Det initiala ordervärdet utgör cirka 900 000 SEK och omfattar resterande delen av 2020. 

Ladda ner

16 April, 2020

XMReality och Hexagonföretaget myVR Software (Xalt | Visualization) inleder samarbete

XMReality och Hexagonföretaget myVR Software inleder samarbete där XMRealitys Remote Guidance lösning integreras i Hexagon Xalt | Visualization plattform för AR lösningar.

Ladda ner

8 April, 2020

XMRealitys teknologi används för fastighetsförvaltning i Storbritannien

Kingdom Housing Association, en skotsk fastighetsägare, använder nu XMReality Remote Guidance för att hjälpa hyresgäster med enklare reparationer och åtgärder. XMReality Remote Guidance introducerades för Kingdom Housing Association genom ett samarbete mellan XMReality och Dtl Creative, ett konsultbolag inom fastighetsförvaltning i Storbritannien.

Ladda ner

2 April, 2020

Brittiska IMI Plc har valt XMReality Remote Guidance för service inom gas- och oljeindustrin

IMI, som är ett brittiskt industriföretag med verksamhet i 50 länder, har valt att beställa XMReality Remote Guidance. Kontraktet avser både hårdvara och mjukvara, där mjukvarudelen utgör ca hälften av ordervärdet på 800 000 SEK och förnyas årligen. XMRealitys lösning kommer att användas främst av kundens servicecenters i UK, Italien och USA och stödja verksamheter inom olje- och gasindustrin för att lösa problem inom flödesteknologi.

Ladda ner

1 April, 2020

XMReality tecknar treårskontrakt med Electrolux Professional

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) och Electrolux Professional har tecknat ett 3-årskontrakt som omfattar användning av Remote Guidance. XMReality Remote Guidance kommer att integreras i vitvaruleverantörens kunderbjudande. Avtalet är värt cirka 1 miljon SEK under tre-årsperioden.

26 March, 2020

Kallelse till Årsstämma 2020 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ) Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2020 kl. 15:00 på Teknikringen 9 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.  

11 March, 2020

XMReality AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 35,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 11 februari 2020 med teckningstid som löpte ut den 6 mars 2020 (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 12 337 449 aktier, motsvarande cirka 72,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 990 196 aktier, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen utan stöd av företrädesrätt. 3 722 355 aktier, motsvarande cirka 21,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades av garanter som ingått avtal om toppgaranti. Bottengarantin har således inte tagits i anspråk. 

Ladda ner

4 March, 2020

XMReality bistår exportföretagen under Coronakrisen

Spridningen av Coronaviruset påverkar nu företag globalt och har medfört både restriktioner för resor samt rekommendationer om att jobba hemifrån. Detta slår hårt mot verksamheter som exempelvis service och reparationer av teknisk utrustning som kräver expertkunskap som många gånger inte finns lokalt. XMReality erbjuder därför påverkade företag att kostnadsfritt använda tjänsten XMReality Remote Guidance under en förlängd provperiod under Coronakrisen. Detta för att experter effektivt skall kunna ge teknisk support på distans utan att behöva resa.

Ladda ner

2 March, 2020

Minebea Intec expanderar sin användning av XMReality Remote Guidance

Linköping, Sweden—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) meddelar att Minebea Intec, en världsledande tillverkare av produkter och system för vägning och inspektion, expanderar sin användning av XMReality till användare utanför Europa. Under 2020, kommer användare i Nord- och Sydamerika, Indien samt övriga Asien att nyttja XMReality Remote Guidance för kundservicerelaterade uppgifter.

Ladda ner

27 February, 2020

Investment AB Spiltan föreslås ta över ordförandeskapet i XMReality AB

Inför årsstämman i XMReality AB den 27 april har ledamoten Johannes Fabó och styrelseordförande Claes Nylander meddelat valberedningen att man inte avser att ställa upp för omval. Valberedningen har beslutat att föreslå årsstämman att välja Björn Persson till ny styrelseordförande. Björn Persson är investment manager på Investment AB Spiltan, som är huvudägare i XMReality AB, och har varit styrelseledamot under 2014-2018 och återigen sedan 2019.

Ladda ner

21 February, 2020

Idag inleds teckningstiden i XMReality AB:s (publ) företrädesemission om upp till 35,8 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Idag inleds teckningstiden i XMReality AB:s (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

18 February, 2020

XMReality AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission om upp till 35,8 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. XMReality AB (publ) (”XMReality”) publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) vars teckningstid inleds den 21 februari 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

11 February, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality den 11 februari 2020

XMReality AB (publ) (”Bolaget”) höll tisdagen den 11 februari 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.

7 February, 2020

XMReality AB (publ), Bokslutskommuniké för 2019

Orderingången och faktureringen under 2019 avseende prenumerationer på bolagets SaaS-tjänst, som numera är den helt dominerande intäktskällan, ökade med 86 procent och motsvarar 96 (70) procent av Bolagets totala orderingång och fakturering. Bruttomarginalen ökade till 93 (82) för helåret och 95 (83) procent under sista kvartalet. Bolaget har nu prenumerationsavtal med 55 kunder, avseende XMReality Remote Guidance.

8 January, 2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XMREALITY AB (PUBL)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), 556722-7284 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 februari 2020 klockan 10.00 i T9 Creative Spaces, Teknikringen 9 i Linköping.

Ladda ner

8 January, 2020

XMReality AB genomför fullt garanterad företrädesemission om totalt 35,8 MSEK samt tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen i XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") har idag beslutat att kalla till extra bolagstämma den 11 februari 2020 för att besluta om en företrädesemission ("Företrädesemissionen") om cirka 35,8 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning om cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 26,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om cirka 26,3 MSEK, i vilken Investment AB Spiltan har det största åtagandet med 8,1 MSEK i en så-kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd till 100 procent. Därutöver har Handelsbanken Fonder, med 9,4 procent av kapitlet, ställt sig positiva till emissionen och förklarat att de avser teckna sin pro rata-andel. Emissionen ska finansiera satsningar inom marknadsföring och försäljning av Bolagets SaaS-tjänst globalt samt för fortsatt produktutveckling i syfte att bibehålla XMRealitys ledande position inom Remote Guidance. I samband med Företrädesemissionen föreslår styrelsen även stämman att besluta om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier och aktiekapital. XMReality meddelar därutöver att Bolagets bokslutskommuniké för 2019 kommer offentliggöras den 7 februari 2020 istället för den 14 februari 2020.

Ladda ner

27 December, 2019

Ny VD till XMReality under våren 2020

I slutet av mars kommer XMRealitys nuvarande VD Johan Castevall att lämna över till Jörgen Remmelg som närmast kommer från det internationella högteknologiföretaget Ruag.

Ladda ner

20 December, 2019

Världsledande förpackningskoncernen Sidel tecknar globalt avtal med XMReality

Sidel, en världsledande förpackningskoncern och en av tre divisioner inom Tetra Laval har tecknat ett globalt avtal med XMReality för att effektivisera sin kundservice och fältservicearbete. Sidel kommer att expandera användningen av XMReality Remote Guidance globalt.

8 November, 2019

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i XMReality (publ.)

Enligt beslut från XMRealitys årsstämma skall valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per 30 september 2019 samt av styrelsens ordförande.

25 October, 2019

XMReality AB (publ), Delårsrapport juli - september 2019

Omsättningen avseende programvaruprenumerationer ökade starkt under kvartalet jämfört med föregående år. Även bruttomarginalen fortsatte att öka kraftigt, samtidigt som efterfrågan bland flera av våra största kunder var stor. XMRealitys totala omsättning för det tredje kvartalet minskade något jämfört med samma period föregående år, påverkat av omsättningsmixen som fortsätter att förändras till att domineras av programvaruprenumerationer. Vid periodens slut representerade dessa 78% av försäljningen. Kortsiktigt har denna mixförändring en negativ effekt på omsättningstillväxten men positiv effekt på bruttomarginalen. Andelen prenumerationsintäkter förväntas fortsätta öka även framledes. 

Ladda ner

18 September, 2019

XMReality lanserar onlineförsäljning

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) lanserar idag, XMReality Business, ett Software as a Service-erbjudande (SaaS-erbjudande) som säljs via webben, främst till små och medelstora företag. Genom lansering når XMReality nu en betydligt större marknad.

5 September, 2019

XMReality tecknar nytt koncernövergripande ramavtal

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR), har tecknat ramavtal med en möbeltillverkare med runt 20 000 anställda i nio länder. Avtalet innebär att bolag inom koncernen har möjlighet att avropa prenumerationer av XMReality Remote Guidance™ att använda vid support av underhållsarbete.

16 August, 2019

XMReality AB (publ), Delårsrapport april - juni 2019

XMRealitys omsättning ökade med 37 procent för årets andra kvartal jämfört med föregående år och bruttomarginalen förbättrades kraftigt till 87 procent (59 procent). Under perioden har bolaget framgångsrikt utvecklats i enlighet med bolagets strategi att öka andelen prenumerationsintäkter.

Ladda ner

1 July, 2019

Pre-release av XMReality Business tillgänglig via webben

Linköping, Sweden—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), tillkännager idag att en pre-release av XMReality Business, ett SaaS-erbjudande till små och medelstora företag, nu finns tillgängligt på bolagets hemsida, xmreality.com.

24 June, 2019

XMReality tecknar ytterligare kundordrar med global verkstadskoncern

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) har tecknat ytterligare kundordrar med en befintlig kund, en global verkstadskoncern. Värdet av de tecknade kundordrarna hittills under 2019 är 1,8 MSEK varav ca 1,6 MSEK är mjukvaruintäkter och avser årsprenumerationer av programvaran XMReality Remote Guidance™.

10 June, 2019

XMReality förbereder lansering av erbjudande till små och medelstora företag

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har nått en strategisk milstolpe i utvecklingen av ett nytt erbjudande för att nå en bredare kundbas. Det nya erbjudandet XMReality Business, ett SaaS-erbjudande som säljs via webben till små och medelstora företag, är nu redo att testas av utvalda kunder. Det nya erbjudandet kommer successivt att tillgängliggöras för fler kunder under sommaren. Officiell lansering är planerad senare i år.

5 June, 2019

XMReality presenteras på Redeye Growth Day 10 juni 2019

Den 10 juni presenterar Johan Castevall, VD på XMReality, den senaste utvecklingen i bolaget på Haymarket by Scandic i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se

26 April, 2019

Pressrelease från XMReality AB (publ)

APRIL 26, 2019 08:30 CET Tommy Johansson går in i styrelsen i XMReality.

25 April, 2019

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 25 april 2019

TOR, APRIL 25, 2019 16:30 CET XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) höll torsdagen den 25 april 2019 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018. 

24 April, 2019

XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2019

ON, APR 24, 2019, 8:30 CET  XMRealitys nettoomsättning fortsatte att öka kraftigt under årets första kvartal jämfört med föregående år. Orderingången dominerades av programvaru-prenumerationer och antalet företag som löpande prenumererar överstiger nu 50 stycken. Vid periodens slut hade bolaget förbetalda, men ännu ej intäktsförda, prenumerationsintäkter som motsvarade drygt 60 procent av nettoomsättningen för helåret 2018.

Ladda ner

10 April, 2019

Årsredovisning 2018

Ladda ner

27 March, 2019

XMReality AB (publ) presenterar på Redeye Investor After Work

Imorgon, den 28 mars, presenterar Johan Castevall, VD XMReality, den senaste utvecklingen inom bolaget på Redeye Investor After Work. Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.  Tid: 18:00

Ladda ner

26 March, 2019

Kallelse till Årsstämma 2019 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ) Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15:00 på Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Ladda ner

15 March, 2019

XMReality tecknar programvaruorder med amerikansk försvarskoncern värd 1,5 MSEK

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har nu tecknat en tilläggsorder med en befintlig kund, en amerikansk försvarskoncern. Orderns värde är ca 1,5 MSEK och avser programvaran XMReality Remote Guidance™.

Ladda ner

26 February, 2019

XMReality AB (publ) lämnar information om pågående förhandlingar om kundavtal

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), XMReality AB offentliggör som publikt noterat bolag enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) alla avtal om större kundsamarbeten genom pressmeddelanden. Nasdaq Stockholm beslutade under förmiddagen att stoppa handeln i XMRealitys aktie och har anmodat bolaget att informera marknaden om hittills ej publicerad insiderinformation. Det är bolagets bedömning att dagens kursrörelser inte är ett resultat av något informationsläckage.

Ladda ner

15 February, 2019

XMReality AB (publ), Bokslutskommuniké för 2018

XMReality fortsatte växa 2018. Året avslutades med ökad orderingång om 61 procent och ökad nettoomsättning om 52 procent. Bruttomarginalen ökade till 70 (58) procent som en effekt av ökad andel programvaruförsäljning. Fakturerad programvaruförsäljning ökade med 122 procent.

Ladda ner

28 January, 2019

Bühler Consumer Foods tecknar tilläggsorder och expanderar användandet av XMReality Remote Guidance globalt

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att Bühler Consumer Foods har tecknat ytterligare en order för att utöka användningen av XMReality Remote Guidance. Bolag inom Bühlerkoncernen kommer att nyttja lösningen i Asien. Avtalets mjukvaruvärde är ca 0,5 MSEK i årligen inkommande intäkter.

Ladda ner

17 December, 2018

Internationellt ledande tillverkare av gasfjädrar lanserar XMReality Remote Guidance till sina kunder

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har tecknat avtal med Strömsholmen, en internationellt ledande tillverkare av gasfjädrar och gashydrauliska system för pressverktyg och tunga terränggående fordon. Avtalets mjukvaruvärde är ca. 0,5 MSEK i årligen inkommande intäkter.

Ladda ner

12 December, 2018

Internationella tillverkningskoncernen SACMI tecknar avtal med XMReality för en global utrullning av XMReality Remote Guidance

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att SACMI, en internationell tillverkningskoncern, har tecknat avtal för en global utrullning av XMReality Remote Guidance för att stärka serviceerbjudandet till sina kunder. Avtalets värde är ca 0,4 MSEK i årligen återkommande intäkter.

Ladda ner

27 November, 2018

XMReality registrerar sitt varumärke i USA

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, tillkännager att XMREALITY har registrerats som varumärke i USA med nummer 5 603 712.

Ladda ner

14 November, 2018

Ytterligare order från amerikansk försvarskoncern

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har tecknat ytterligare en order värd drygt 0,5 MSEK avseende mjukvara och AR-glasögon från en amerikansk försvarskoncern. Leverans sker under 2018 och 2019.

Ladda ner

30 October, 2018

Fältstudie visar att vägledning på distans med augmented reality (AR) är mer effektivt än ett videosamtal

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ.) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har publicerat en fältstudie som jämför vilken teknik som är mest effektiv vid problemlösning; XMRealitys AR-baserade verktyg XMReality Remote Guidance™ eller ett standard videosamtal.

26 October, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport juli - september 2018

Ännu ett kvartal i tillväxtens tecken för XMReality där orderingång och fakturering ökade kraftigt. Flera nya spännande samarbeten har inletts och strategiskt viktiga mjukvarufunktioner har utvecklats. Efter kvartalets slut har vid extra bolagsstämma beslutats att genom en riktad nyemission tillföra bolaget ca 21 msek före emissionskostnader.

Ladda ner

25 October, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality AB (Publ)

Vid extra bolagsstämma som idag, den 25 oktober 2018, hölls i XMReality AB (publ) (”Bolaget”), beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ladda ner

25 October, 2018

XMReality vinner prestigefyllt pris på Augmented World Expo (AWE)

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att fått utmärkelsen 2018 Auggie Award "Best in Show Augmented Reality" på AWE Europa som hölls i München 18 – 19 oktober 2018.

Ladda ner

15 October, 2018

XMReality lanserar ny banbrytande funktionalitet i sitt AR-baserade verktyg för vägledning på distans—XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, lanserar ny innovativ funktionalitet, bland annat ett nytt sätt att få access till XMReality Remote Guidance via en webklient.

Ladda ner

9 October, 2018

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XMREALITY AB (PUBL)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), 556722-7284 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 oktober 2018 klockan 10.00 i T9 Creative Spaces, Teknikringen 9 i Linköping.

Ladda ner

9 October, 2018

XMReality genomför en riktad nyemission om ca 21 MSEK samt meddelar att Investment AB Spiltan blir ny huvudägare

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att styrelsen för XMReality AB har idag beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission om 2 442 018 aktier till en teckningskurs om 8,75 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 21 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om knappt 3% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna. Tecknare i nyemissionen är ett begränsat antal kvalificerade och institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt pensionsbolag samt LMK-stiftelsen. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 25 oktober 2018.

Ladda ner

17 September, 2018

XMReality och Semcon inleder ett strategiskt samarbete för att integrera digitalt innehåll i XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Semcon, en internationell ledare inom digitalisering av information och framställning av digitalt innehåll.

Ladda ner

13 September, 2018

XMReality lanserar ny funktionalitet på sitt kommande kundevent

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man nått en viktig milstolpe i sin mjukvaruutveckling och att bolagets kunder bjuds in för att utvärdera de nya strategiska funktionerna på XMReality Conference 18 – 19 september 2018. Bland dessa finns en integration till Internet of Things (IoT), en ny XMReality Remote Guidance™ webbklient samt möjlighet till flerpartssamtal.

Ladda ner

12 September, 2018

Minebea Intec väljer XMReality som sin plattform för AR-baserad vägledning på distans

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att Minebea Intec, en världsledande tillverkare av produkter och system för vägning och inspektion, har valt XMReality Remote Guidance™ för att stödja deras serviceerbjudande.

Ladda ner

17 August, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport april – juni 2018

XMReality växer, strategin bevisar sig, fortsatt nya ordrar från befintliga och nya kunder på en stadigt växande industrimarknad för Remote Guidance och Augmented Reality.

Ladda ner

23 July, 2018

XMReality och Novacura inleder strategiskt samarbete och lanserar nästa generations AR-baserade digitala plattform

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Novacura, ett internationellt IT-företag som effektiviserar och förenklar sina kunders affärskritiska processer genom sin digitala plattform Novacura Flow.

Ladda ner

16 July, 2018

Amerikansk försvarskoncern tecknar uppföljningsorder med XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring, fördjupar samarbetet med en amerikansk försvarskoncern och tecknar en uppföljningsorder värd cirka 0,6 MSEK avseende XMRealitys mjukvarulösning XMReality Remote Guidance™. Leverans sker under 2018.

Ladda ner

5 July, 2018

Haas Group fördjupar samarbetet med XMReality genom att teckna tilläggsorder samt starta en global utrullning inom koncernen

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, offentliggör att den österrikiska koncernen Haas Group har tecknat ytterligare order i syfte att rulla ut XMReality Remote Guidance™ i koncernen.

Ladda ner

26 June, 2018

XMReality releasar ny funktionalitet för att ytterligare förbättra kunskapsöverföring i sitt AR-verktyg XMReality Remote Gudiance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, releasar idag XMReality 6.3 som innehåller skärmdelning i ett augmented reality (AR) videosamtal samt API:er för integration på klientsidan.

Ladda ner

23 May, 2018

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 23 maj 2018

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) höll onsdagen den 23 maj 2018 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017. 

Ladda ner

23 May, 2018

Vuzix ingår partnerskap med XMReality för att utöka sitt erbjudande med XMReality Remote Guidance™

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ett partneravtal med Vuzix, en ledande utvecklare av smarta glasögon med huvudkontor i West Henrietta, NY, USA. Avtalet innebär att XMReality Remote Guidance™ blir tillgängligt för en bredare användarbas och är en del av bolagets strategi att bygga ett internationellt digitalt ekosystem.

Ladda ner

21 May, 2018

Coesia Group tecknar ramavtal med XMReality i syfte att använda XMReality Remote Guidance™ i hela koncernen

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ramavtal med en global förpackningskoncern, Coesia Group, med huvudkontor i Bologna, Italien. Avtalet innebär att alla 18 ingående bolag i koncernen nu har möjligheten att enkelt komma igång med XMReality Remote Guidance™, ett AR-verktyg för vägledning på distans. Coesia Group kommer använda det dels internt men också för distribution till sina kunder och servicepartners.

Ladda ner

2 May, 2018

XMReality årsredovisning 2017

Ladda ner

20 April, 2018

Kallelse till Årsstämma 2018 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ) Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 15:00 på Scandic Väst, Mårdtorpsgatan 4 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Ladda ner

18 April, 2018

XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2018

XMReality ökar nettoomsättningen med mer än 100 procent under årets första kvartal jämfört med föregående år. Orderingången avseende programvara var historiskt hög samtidigt som vår orderstock avseende löpande återkommande intäkter vid periodens slut var mer än 80 procent större än föregående år.

Ladda ner

21 February, 2018

XMReality AB (publ) bokslutskommuniké 2017

XMReality fortsätter att växa och har adderat 22 nya kunder under 2017, varav de flesta är globala industriföretag. Dessutom har befintliga kunder utökat sina prenumerationer och året avslutades försäljningsmässigt starkt. Under året har den strategiska investeringsplanen avseende organisation och produktutveckling genomförts. XMReality är därmed väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan.

Ladda ner

6 February, 2018

Electrolux fortsätter investera i systemlösning från XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att man har tecknat order med den globala vitvarukoncernen Electrolux. Ordern avseende leveranser av mjuk- och hårdvara till ett antal europeiska affärsenheter inom Electroluxkoncernen.

Ladda ner

18 January, 2018

XMReality förstärker ledningen med ny försäljningschef

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att man stärker organisationen genom att tillsätta Marcin Szymanski som bolagets CSO (Chief Sales Officer).

Ladda ner

4 January, 2018

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i XMReality (publ.)

Pressmeddelande 4 Januari 2018. Enligt beslut från XMRealitys årsstämma ska valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per den 30:e november 2017 samt av styrelsens ordförande.

Ladda ner

27 December, 2017

Haas Group tecknar avtal om utökat samarbete med XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att Haas Group, en österrikisk kund, tecknat ytterligare order med leverans under resterande delen av 2017 och 2018. Totala ordervärdet uppgår därmed till 0,5 MSEK under 2017, som intäktsförs under 2017 och 2018.

Ladda ner

Prenumerera

Få nyheter, uppdateringar och rapporter direkt till din e-postadress

Prenumerera

Language:


Information type: