Finansiell kalender


Följande viktiga datum är beslutade:

  • Bokslutskommuniké – helåret 2018: 15 Februari 2019
  • Kvartalsrapport Q1 – 24 april 2019
  • Ordinarie bolagsstämma: 25 april 2019
  • Kvartalsrapport Q2 – 16 augusti 2019
  • Kvartalsrapport Q3 – 25 oktober 2019
  • Bokslutskommuniké – helåret 2019: 14 februari 2020