Finansiell kalender


Följande viktiga datum är beslutade:

  • Bokslutskommuniké – helåret 2018: 15 Februari 2019