Finansiell kalender


Följande viktiga datum är beslutade:

  • Bokslutskommuniké – helåret 2017: 21 februari 2018
  • Q1 – delårsrapport januari-mars 2018: 18 April 2018
  • Årsstämma: 23 maj 2018
  • Q2 – delårsrapport april-juni 2018: 17 Augusti 2018
  • Q3 – delårsrapport juli – september 2018: 26 Oktober 2018
  • Bokslutskommuniké – helåret 2018: 15 Februari 2019