Investor relations (Swedish)

Finansiell kalender


Följande viktiga datum är beslutade:

  • Bokslutskommuniké – helåret 2019: Nytt datum 7 februari 2020. (Tidigare 14 februari 2020)
  • Kvartalsrapport Q1 – 24 april 2020
  • Ordinarie bolagsstämma: 27 april 2020
  • Kvartalsrapport Q2 – 14 augusti 2020
  • Kvartalsrapport Q3 – 29 oktober 2020
  • Bokslutskommuniké – helåret 2020: 12 februari 2021