Aktieinformation


XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market
(ticker: XMR) den 26 April 2017

Handelsinformation

  • Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: XMR
  • ISIN-kod: SE0009664188
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 30 september 2019. Information om aktieinnehav uppdateras kalenderkvartalsvis baserad på den officiella aktieboken.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
Investment AB Spiltan 2 463 298 14,45 %
Handelsbanken Microcap Sverige 1 600 000 9,38 %
AMF Aktiefond Småbolag 1 270 000 7,45 %
Rambas AB 846 560 4,97 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 818 496 4,80 %
Claes Nylander (with companies) 547 200 3,21 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 517 330 3,03%
LMK Stiftelsen 510 000 2,99 %
UBS Switzerland AG, W8IMY 461 020 2,71 %
Christer Svensson 402 224 2,36 %
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 346 000 2,03 %
Totalt aktieägare med över 2% 9 782 128 57,37 %
Övriga aktieägare 7 267 872 42,63 %
Totalt 17 050 000 100,00 %

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North Growth Market
(ticker: XMR).

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd