Aktieinformation


XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North den 26 April 2017

Handelsinformation

  • Kortnamn för First North: XMR
  • ISIN-kod: SE0009664188
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 28 september 2018. Information om aktieinnehav uppdateras kalenderkvartalsvis baserad på den officiella aktieboken.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
JPMEL – Stockholm Branch 1 325 000 9,07%
AMF Aktiefond småbolag  1 100 000 7,53%
Investment AB Spiltan 1 029 066 7,04%
Almi Invest Östra Mellansverige 1 002 880 6,87%
Rambas AB 831 560 5,69%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 581 279 3,98%
Claes Nylander (inkl bolag) 547 200 3,75%
JP Morgan Bank Luxembourg S A 479 280 3,28%
JP Morgan Bank Luxembourg 453 020 3,10%
Torbjörn Gustavsson 385 234 2,64%
Handelsbanken Liv 369 000 2,53%
Per Carleberg 348 721 2,39%
Miöen Jens 348 612 2,39%
Fritiof Qvigstad 310 000 2,12%
 Nordnet Pensionsförsäkring AB 256 737 1,76%
Totalt 15 största aktieägare  9 367 589 64,13%
Övriga aktieägare  5 240 393 35,87%
Totalt  14 607 982 100,00%

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd