Aktieinformation


XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North den 26 April 2017

Handelsinformation

  • Kortnamn för First North: XMR
  • ISIN-kod: SE0009664188
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 26 april 2017

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
AMF Fonder  1 100 000 7,53%
ALMI Invest Östra Mellansverige AB  1 002 880 6,87%
Rambas AB  831 560 5,69%
Per Carleberg  800 000 5,48%
Torbjörn Gustafsson  800 000 5,48%
Handelsbanken Fonder  700 000 4,79%
Nordica Life (Bermuda) Ltd  526 340 3,60%
C Worldwide Asset Management  500 000 3,42%
Claes Nylander  400 000 2,74%
Industrial Development Partners  365 000 2,50%
Totalt 10 största aktieägare  7 025 780  48,10%
Övriga aktieägare  7 582 202  51,90%
Totalt  14 607 982  100,00%

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd