Investor relations (Swedish)

Aktieinformation


XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR) den 26 April 2017

Handelsinformation

  • Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: XMR
  • ISIN-kod: SE0009664188
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 31 mars 2020. Information om aktieinnehav uppdateras kalenderkvartalsvis baserad på den officiella aktieboken.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
Investment AB Spiltan 8 276 715 24,27 %
Handelsbanken Microcap Sverige 3 144 372 9,22 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 010 488 2,96 %
LMK Stiftelsen 923 000 2,71 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 813 607 2,39 %
Christer Svensson 804 448 2,36 %
Rambas AB 649 238 1,90 %
Claes Nylander (with companies) 597 200 1,75 %
Peter Norman Eggers 424 066 1,24 %
Six SIS AG, W8IMY 403 020 1,18 %
Totalt aktieägare med över 2% 17 392 154 51,00 %
Övriga aktieägare 16 707 846 49,00 %
Totalt 34 100 000 100,00 %

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North Growth Market
(ticker: XMR).

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd