Investor relations (Swedish)

Pressmeddelanden


24 November, 2021

XMReality nu på HoloLens 2

XMReality lanserar remote guidance-samtal på HoloLens 2, Microsofts senaste version av smarta glasögon. Lanseringen är en del av XMRealitys arbete för ökat oberoende av hårdvara och tillgänglighet på användarens val av enhet. Kompatibilitet med HoloLens 2 ger användaren möjlighet till ytterligare användningsområden där en handsfree-interaktion är avgörande. Även befintliga HoloLens 2-användare får nu möjlighet att använda XMReality som sin föredragna remote guidance-lösning.

Ladda ner

8 November, 2021

Tritium lanserar XMReality Remote Guidance

Tritium, en hård- och mjukvarutillverkare som utvecklar och producerar avancerade och pålitliga laddstationer för elfordon, har tecknat ett avtal med XMReality som i huvudsak omfattar XMReality Remote Guidance mjukvara.

Ladda ner

28 October, 2021

XMReality lanserar Microsoft Teams-application

XMReality lanserar idag en ny application för Microsoft Teams som förenklar uppkopplingen av ett remote guidance-samtal och ger användare en sömlös övergång mellan Microsoft Teams och XMReality Remote Guidance.

Ladda ner

21 October, 2021

XMReality AB (publ) delårsrapport, juli - september 2021

Orderingången steg 72 procent jämfört med samma kvartal förra året.  Motsvarande ökning av de årliga återkommande intäkterna (ARR) var 22 procent samt 17 procent för nettoomsättningen.

15 October, 2021

XMReality nu en del av Microsofts partnernätverk

XMReality har nu anslutit sig till Microsoft Partner Network (MPN) som en oberoende mjukvaruleverantör, en så kallad Independent Software Vendor (ISV). Partnerprogrammet ger XMReality ytterligare möjlighet att skala upp och expandera globalt. Specifikt innebär detta att XMReality kan interagera sig med Microsofts globala ekosystem samt marknadsföra XMReality Remote Guidance i Microsofts kanaler.

Ladda ner

5 October, 2021

XMReality utser ny Affärsutvecklingschef

Från och med den 23 november tillträder Andreas Jonsson som affärsutvecklingschef (CBDO – Chief Business Development Officer) på XMReality. Andreas kommer senast från Ruag och har ytterligare internationell erfarenhet från bland annat Autoliv.

16 September, 2021

Världens största bryggeriföretag tecknar ramavtal med XMReality för sin europeiska verksamhet

Anheuser Busch Inbev och XMReality AB har tecknat ett ramavtal för att leverera remote guidance till den europeiska marknaden. Den ursprungliga ordern innehåller licenser för XMReality Remote Guidance inklusive branding. Det totalt ordervärde är på 570 TSEK varav 90% är årliga mjukvarulicenser.

Ladda ner

7 September, 2021

Tekniska Verken implementerar XMReality Remote Guidance inom ytterligare affärsområden

XMReality AB och Tekniska Verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag, har idag signerat ett 24-månaders avtal i syfte att leverera Remote Guidance till flertalet affärsområden inom koncernen. Totala kontraktsvärdet för tvåårsperioden uppgår till 900 TSEK och täcker enbart mjukvara.

Ladda ner

12 August, 2021

XMReality AB (publ) delårsrapport, april - juni 2021

De årliga återkommande intäkterna (ARR) steg 23 procent jämfört med förra årets kvartal. Motsvarande ökning av nettoomsättningen och orderingången var 2 procent.

28 June, 2021

XMRealitys senaste uppdateringar förenklar global användning

Idag släppte XMReality flera nya produktfunktioner: möjligheten att visa och guida på inspelade videos från mobil, ytterligare språkalternativ, förbättringar av ”Web Guide Station” och mobilapplikationernas användargränssnitt.

Ladda ner

18 June, 2021

XMReality tecknar globalt ramavtal med Danone

Den 14 juni undertecknade XMReality ett globalt ramavtal med Danone, ett Paris-baserat multinationellt livsmedelsföretag.

Ladda ner

8 June, 2021

XMReality utser ny CTO

Från och med den 1 juli tillträder Alexander Sandström som Chief Technology Officer på XMReality. Alexander kommer senast från Amazon och har ytterligare internationell erfarenhet från bland annat Ericsson.

Ladda ner

5 May, 2021

Brittiska IMI plc. och XMReality förlänger samarbetet med ett tvåårskontrakt

XMReality AB (publ) har mottagit en order för XMReality Remote Guidance från IMIs division Critical Engineering. Kontraktet omfattar ett 24-månaders programvaruabonnemang inklusive branding, vilket är ett tillägg.

4 May, 2021

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2021

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll tisdagen den 4 maj 2021 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020.

Ladda ner

28 April, 2021

XMReality AB (publ) delårsrapport, januari–mars 2021

De årliga återkommande intäkterna (ARR) steg 95 procent. Nettoomsättningen under kvartalet steg med 68 procent med en motsvarande kostnadsökning om 16 procent.

20 April, 2021

XMReality har erhållit beställningar från ytterligare en global dryck- och livsmedelsproducent

XMReality har erhållit beställningar från ytterligare en global dryck- och livsmedelsproducent till ett värde av 800 000 SEK. Beställningarna avser årliga mjukvaruprenumerationer med automatisk förlängning och innehåller således ingen hårdvara. Beloppet täcker första året. Det huvudsakliga användningsområdet är periodiskt och intermittent underhåll där även maskinleverantören inkluderas då sådan expertis behövs. 

Ladda ner

6 April, 2021

Kongsberg Precision Cutting Systems och XMReality signerar ett tvåårskontrakt

Kongsberg Precision Cutting Systems, en tillverkare av toppmoderna digitala skärsystem som används för precisionsskärningar vid höga hastigheter av förpackningar, märknings- och visnings ändamål har tecknat ett tvåårigt prenumerationskontrakt täckandes XMReality Remote Guidance.

Ladda ner

29 March, 2021

XMReality släpper idag marknadens första webbaserade lösning med stöd för överlagring av rörliga fysiska objekt i realtid

XMReality har idag släppt flera nya produktfunktioner där den största nyheten är en helt webbaserad version av mjukvaran, vilket möjliggör användning i webbläsaren utan att någon mjukvara (applikation) behöver laddas ner. Denna ’Web Guide Station’ inkluderar stöd för en av XMRealitys mest utmärkande funktioner; Hands-overlay, och är den första fullt webbaserade lösningen på marknaden med denna funktion.

Ladda ner

26 February, 2021

XMReality signerar treårskontrakt med Heineken; ett av världens tre största bryggerier

XMReality har signerat ett treårskontrakt avseende mjukvaruprenumeration med Heineken. Kontraktet har ett värde av 2,2 MSEK över en treårsperiod. De prioriterade användningsområdena är diagnostik av utrustning, teknisk support och träning, revisioner, installationer samt driftsättning av ny produktionsutrustning.

Ladda ner

16 February, 2021

Rättelse: XMReality tillförs cirka 56,3 MSEK genom kraftigt övertecknad riktad nyemission

Det pressmeddelande som skickades ut 16 februari kl 22:04 CET innehöll felaktigt referenser till bolagen Lipidor samt Irisity. Hänvisningarna är borttagen i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet. Rättelsen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 23:58 CET. 'Styrelsen i XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt cirka 6,8 miljoner aktier till Investment Aktiebolaget Spiltan, Adrigo Small & Midcap samt ett trettiotal kvalificerade privata investerare och family offices (den ”Riktade emissionen”). Teckningskursen i den Riktade emissionen uppgår till 8,25 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. XMReality tillförs därmed cirka 56,3 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering för fortsatt verksamhetsutveckling och marknadsetablering.

Ladda ner

16 February, 2021

XMReality tillförs cirka 56,3 MSEK genom kraftigt övertecknad riktad nyemission

Styrelsen i XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt cirka 6,8 miljoner aktier till Investment Aktiebolaget Spiltan, Adrigo Small & Midcap samt ett trettiotal kvalificerade privata investerare och family offices (den ”Riktade emissionen”). Teckningskursen i den Riktade emissionen uppgår till 8,25 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. XMReality tillförs därmed cirka 56,3 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering för fortsatt verksamhetsutveckling och marknadsetablering.

Ladda ner

16 February, 2021

XMReality utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 50 MSEK

XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission om upp till 50 MSEK, riktad till institutionella och kvalificerade investerare (den ”Riktade emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”).

Ladda ner

11 February, 2021

XMRealitys VD kommenterar Bokslutskommunikén för 2020

I den här videon (https://youtu.be/M-VV_wErmkA) ger Jörgen Remmelg, VD på XMReality, sin syn på resultatet i Bokslutskommunikén tillsammans med företagets CMO, Johanna Edepil. De går igenom de huvudsakliga mätetalen och även vilken effekt covid-19 pandemin har haft på helårsresultatet för 2020.

Ladda ner

11 February, 2021

XMReality AB (publ), Bokslutskommuniké för 2020

Ett rekordkvartal och ett rekordår! Nettoomsättningen under kvartalet steg med 119 procent och orderingången med 86 procent. På helårsbasis var nettoomsättnings-tillväxten 74 procent, motsvarande siffra för de årliga återkommande intäkter (ARR) var 117 procent.

Ladda ner

27 January, 2021

Panasonic Homes använder XMReality för att komma in på Nya Zeelands bostadsmarknad

Panasonic Homes, ett dotterbolag till Panasonic Corp., är verksamma inom bostadsbranschen med kompetens inom bostadsbyggande. De genomförde nyligen sitt första projekt utanför Asien med en leverans av en förkonstruerad prototypbostad till Nya Zeeland. På grund av reserestriktioner användes XMReality Remote Guidance för att leda den första etappen av byggnadsuppförandet på distans från Japan.

Ladda ner

5 January, 2021

XMReality lanserar flera nya produktfunktioner

XMReality har precis lanserat flera nya funktioner för XMReality Remote Guidance. Produktutvecklingen är kunddriven och de nya funktionerna inkluderar bland annat möjligheten att bjuda in icke-användare till flerpartssamtal.

Ladda ner

30 December, 2020

Shape Process Automation beställer XMReality Remote Guidance

Shape Process Automation, ett företag som erbjuder produkter och tjänster inom robotisering och processautomation till industriföretag, har beställt XMReality Remote Guidance. Företaget kommer i huvudsak att använda Remote Guidance för deras kundsupport.

Ladda ner

17 December, 2020

Esko lägger två-årsorder på XMReality Remote Guidance efter lyckat pilotprojekt

Esko, ett globalt företag aktiva inom förpackningsindustrin och med huvudkontor i Gent, Belgien, har lagt en order på XMReality Remote Guidance för en period av minst två år. Det primära användningsområdet är att guida kunder och interna fälttekniker för service av avancerade förpackningsmaskiner och tryckpressar. Ordern lades efter ett lyckat pilotprojekt där Esko utvärderade användningsområden för Remote Guidance samt dess fördelar.

Ladda ner

8 December, 2020

Cytiva utökar sitt användande av XMReality Remote Guidance

Cytiva, tidigare GE Healthcare Life Science, ökar sitt användande av Remote Guidance genom att beställa ytterligare licenser för global implementering inom hela sin verksamhet. Användandet kommer att fokusera på träning, mentorskap och support till servicetekniker på fältet som för den globala kundbasen installerar och underhåller företagets proteinrenings-system som typiskt användningsområde.

Ladda ner

20 November, 2020

XMReality och Guohui Anchuang signerar partnerskapsavtal

XMReality AB har inlett ett partnerskapsavtal med Guohui Anchuang, en leverantör av digitala lösningar för industriella plattformar och RealWear. Avtalet omfattar en paketering av XMRealitys mjukvara tillsammans med deras digitala plattformar samt RealWears smarta glasögon. De paketerade lösningarna kommer erbjudas till större industribolag i Shandongprovinsen, Kinas näst största provins med 100 miljoner invånare, för att öka effektiviteten, minska driftstopp i produktionen samt förbättra underhållsprocesser.

Ladda ner

19 November, 2020

MONIN, ett franskt internationellt företag inom dryckesbranschen, väljer XMReality

XMReality AB kommer förse MONIN, ett franskt familjedrivet företag, med XMReality Remote Guidance för att stötta deras produktionsunderhåll. MONIN är en marknadsledare inom gourmet-smaklösningar för dryckesindustrin och har sex globala produktionsanläggningar.

Ladda ner

18 November, 2020

XMReality och Zebra signerar partnerskapsavtal

XMReality AB och Zebra, med huvudsäte i Illinois, USA, har inlett ett partnerskapsavtal för att erbjuda XMReality Remote Guidance med Zebras bärbara lösningar. Zebra stärker frontlinjen hos företag inom flera industrier med produkter och lösningar för datahantering som t.ex. mobila datorer, streckkodsläsare, lokaliseringssystem och tjänster. XMReality Remote Guidance kommer erbjudas tillsammans med Zebras smarta glasögon för att lösa komplexa problem snabbare och mer effektivt. XMReality mjukvaran kommer även vara kompatibel med Zebras handhållna enheter.

Ladda ner

13 November, 2020

IMI utökar användning av XMReality Remote Guidance och lägger ytterligare order

XMReality AB (publ) har mottagit en order från IMI divisionen Hydronic Engineering avseende XMReality Remote Guidance och supporterande hårdvara. I april 2020 signerade XMReality första avtalet med IMI där planerad användning var inom divisionen Critical Engineering, detta är nu en ytterligare order för fler licenser samt hårdvara till deras division Hydronic Engineering.

29 October, 2020

XMReality AB: Delårsrapport juli - september 2020

Orderingången ökade 112 procent och nettoomsättningen med 71 procent sedan förra perioden. Bolagets ARR steg med 87 procent under årets tre första kvartal. 

Ladda ner

26 October, 2020

XMReality förser Baxter Medical AB med Remote Guidance teknologi

XMReality AB (publ) har signerat ett två-års ’Licensing and Service Agreement’ med Baxter Medical AB som tillhandahåller medicinteknisk utrustning och läkemedel. Till att börja med kommer mjukvaran att användas av det nordiska säljteamet för Advanced Surgery som leder den initiala piloten.

Ladda ner

21 October, 2020

Tekniska verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag, beställer XMReality Remote Guidance

Tekniska verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag inom bland annat energiproduktion, vatten-, avlopps- och avfallshantering, beställer XMReality Remote Guidance. Företaget kommer att utrusta servicetekniker inom området mätteknik med lösningen i syfte att snabbare och enklare lösa serviceuppdrag inom verksamheten.

Ladda ner

14 October, 2020

Svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab beställer XMReality Remote Guidance för att stötta sin globala verksamhet

XMReality AB (publ) har tecknat ett treårsavtal med Saab AB, som tillhandahåller lösningar globalt för militärt försvar samt civil säkerhet, för användandet av Remote Guidance[TM]. Det initiala ordervärdet uppgår till cirka 1 600 TSEK. 

Ladda ner

8 October, 2020

Två nya ledamöter med internationell erfarenhet förstärker XMRealitys styrelse

Vid XMReality AB:s extra bolagsstämma den 7 oktober fattades beslutet att öka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen från fyra till sex. I samband med detta utseddes Peter Gille samt Åsa Arvidsson till de två nya positionerna som styrelseledamöter i XMReality AB.

Ladda ner

7 October, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality AB (publ) den 7 oktober 2020

XMReality AB (publ) (”Bolaget”) höll onsdagen den 7 oktober 2020 extra bolagsstämma i Linköping, varvid följande beslut fattades.

Ladda ner

2 October, 2020

XMReality AB påbörjar försäljning till APAC genom återförsäljaravtal med NTT Solutions

XMReality AB (publ) har tecknat ett partneravtal för återförsäljning av XMReality Remote Guidance[TM] med Nippon Telegraph and Telephone Solutions, vanligen benämnt NTT. NTT Solutions är en av de topp 10 största globala leverantörerna av företags och IT service. De hjälper kunder med utveckling och implementering av digitaliseringsverktyg för ökad effektivitet och deras fokus är på multinationella företag inom den snabbt växande Asia-Pacific (APAC) marknaden.

Ladda ner

21 September, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i XMReality AB (publ)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), org.nr 556722-7284 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 14.00 på Von Dufva Fastighets AB, Gränden Duvan 2 i Linköping för att ta ställning till valberedningens förslag till utökning av styrelsen, val av två nya ledamöter, beslut om större delägares förslag till incitamentsprogram för styrelsen samt styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för personer i ledande ställning.

Ladda ner

17 September, 2020

XMReality tecknar kontrakt med globala förpackningsföretaget MULTIVAC Group

MULTIVAC Group, en ledande global leverantör av förpackningslösningar, har valt att beställa XMReality Remote Guidance[TM]. Kontraktet inkluderar XMReality Remote Guidance mjukvara till ett värde av cirka en halv miljon SEK och förnyas på årlig basis. MULTIVAC Group planerar att använda Remote Guidance i deras globala verksamhet och främst inom deras helpdesk för att stötta sina kunder.

Ladda ner

28 August, 2020

XMReality adderar ytterligare två företag inom Coesia Group till kundportföljen

XMReality AB har under augusti månad signerat avtal med ytterligare två bolag inom Coesia Group för användandet av XMReality Remote Guidance[TM]. Coesia Group, en global förpackningskoncern och XMReality AB har sedan två år tillbaka ett ramavtal på plats för att underlätta för Coesias 21 bolag att teckna avtal för användningen av XMReality Remote Guidance. Nio av dessa bolag är idag kunder till XMReality AB.

Ladda ner

26 June, 2020

XMReality skriver samarbetsavtal med franska SOCAPS

XMReality AB och SOCAPS S.A., ett ledande franskt företag för teknisk assistans inom förpackningar för livsmedelsindustrin, har skrivit ett samarbetsavtal som innebär att SOCAPS kommer att erbjuda Remote Guidance till sina kunder. SOCAPS kunder är typiskt maskinleverantörer till tillverkningsindustrin med hela världen som arbetsplats. De assisterar kunderna med design, sammanbyggnad, driftsättning samt underhåll av deras utrustning. SOCAPS har 800 tekniker, är aktiva i 50 länder samt har 13 säljkontor runt om i världen.

Ladda ner

24 June, 2020

Första farmaceutiska applikationen av XMReality Remote Guidance

Alfasigma s.p.A, ett italienskt farmaceutbolag, kommer börja använda XMReality Remote Guidance i sin verksamhet. Det inledande kontraktet inkluderar främst mjukvara och är av återkommande karaktär.

Ladda ner

17 June, 2020

XMReality ökar sitt fokus på den amerikanska marknaden och stänger sitt kontor i Hamburg

Som tidigare kommunicerat har användandet av XMReality Remote Guidance ökat, detsamma gäller även antal kundförfrågningar. Företaget har god framdrift och har under första halvåret 2020 beslutat att ytterligare öka fokus på den amerikanska marknaden genom anställningar i USA. En Vice President of Sales samt en Sales & Marketing Manager har rekryterats för att öka försäljningen i Nord- samt Sydamerika. För att driva denna tillväxtökning, framför allt i USA, kommer det tyska enmanskontoret i Hamburg stängas ned och resurserna allokeras om.

Ladda ner

15 June, 2020

XMReality adderar gratis, begränsad, version av Remote Guidance

XMReality erbjuder nu en freemium version av Remote Guidance vilket möjliggör för vem som helst att pröva Remote Guidance. Denna freemium version, som är gratis för användaren, heter ’Connect’. Connect är ett komplement till XMRealitys existerande erbjudanden, Business och Enterprise, med en begränsad funktionalitet samt begränsat antal samtalslänkar som kan delas med en motpart för att initiera ett remote guidance samtal. Det huvudsakliga syftet med Connect är att skapa kännedom och marknadsföra XMReality Remote Guidance.

Ladda ner

12 June, 2020

Kundernas syn på relevansen av XMReality Remote Guidance under och efter Covid-19

I samband med att Covid-19 restriktionerna nu sakta lyfts i flertalet länder så har XMReality frågat sina 21 största kunder kring den nuvarande och framtida förväntade relevansen av XMReality Remote Guidance. Av dessa 21 kunder återkom 14 med feedback. Dessa 14 kunder representerar en signifikant del av XMReality AB:s totala nettoomsättning. · På frågan hur viktigt XMReality Remote Guidance var som hjälp i företagets verksamhet under Covid-19 svarade 78,6 procent ’viktigt’ eller ’mycket viktigt’. · På frågan hur relevant XMReality Remote Guidance förväntas vara i företagets verksamhet efter Covid-19 svarade 71,4 procent att det skulle vara ’viktigt’ eller ’mycket viktigt’.

Ladda ner

27 May, 2020

XMReality Remote Guidance används av Iristick smarta glasögon

XMReality AB och Iristick NV har inlett ett partnerskap för att erbjuda XMReality Remote Guidance tillsammans med Iristicks smarta glasögon. Iristicks smarta glasögon är specifikt konstruerade för industriella applikationer och uppfyller kraven för skyddsglasögon. XMReality Remote Guidance kan nu integreras med glasögonen för att lösa komplexa problem snabbare och mer effektivt och kommer utgöra en del av Iristicks erbjudande.

Ladda ner

12 May, 2020

XMReality Remote Guidance utprovas av norska ambulanssjukvården

I samarbete med norska Jodapro utprovas XMReality Remote Guidance av den norska ambulanssjukvården. Applikationen utprovas i samband med att ambulanssjukvårdaren anländer till olycksplatsen. Via smarta glasögon kopplar ambulanssjukvårdaren upp sig mot en lämplig specialistläkare och sjukhus för både snabbare och effektivare vård.

Ladda ner

5 May, 2020

Användandet av XMReality Remote Guidance ökar kraftigt

Under april månad ökade användandet av XMReality Remote Guidance med nästan 1 000% jämfört med samma månad 2019. I delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 rapporterades en ökning om 300% under kvartalet och under april månad har ytterligare en dubblering uppmätts. Jämfört med januari 2020 så ökade användandet med över 600%.

Ladda ner

30 April, 2020

XMRealitys VD om den senaste kvartalsrapporten

Fredagen den 24 april släppte XMReality sin kvartalsrapport för första kvartalet 2020. I den här videon (https://youtu.be/fzZhbZGc5UI) berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med företagets CMO Johanna Edepil om det resultat som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Ladda ner

29 April, 2020

XMReality och SwipeGuide ingår partnerskap för integrerade arbetsinstruktioner

SwipeGuide är ett holländskt företag som levererar en mjukvaruplattform för digitala arbetsinstruktioner. Deras mjukvara är nu integrerad med XMReality Remote Guidance för att adressera situationer då arbetsinstruktionen inte räcker till för att lösa problemet. De två företagen etablerar nu ett partnerskap som möjliggör för båda parterna att sälja det kombinerade mjukvaruerbjudandet.

Ladda ner

28 April, 2020

XMReality tecknar avtal med Atea Sverige

XMReality har tecknat ett partner- och återförsäljaravtal avseende hårdvara och mjukvara med Atea Sverige, som är marknadsledande inom it-infrastruktur och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. Avtalet innebär att XMReality Remote Guidance™ blir en del av Ateas produktutbud och kan nyttjas av fler av Ateas kunder. 

27 April, 2020

Rättelse av pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 27 april 2020

Det pressmeddelande som skickades ut 27 april kl. 16:40 CET innehöll felaktigt hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är borttagen i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet. Rättelsen lämnades för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 18:30 CET. XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll måndagen den 27 april 2020 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

27 April, 2020

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 27 april 2020

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll måndagen den 27 april 2020 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

24 April, 2020

XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2020

Marknaden ökar sitt användande av XMReality Remote Guidance. Under perioden steg orderstocken med 48 procent till 9 067 (6 127) TSEK. Nettoomsättningen ökade 15 procent jämfört med samma period förra året med en fortsatt hög bruttomarginal överstigande 90 procent. Befintliga kunders utnyttjandegrad gick upp drygt 300 procent under kvartalet. Antalet kundförfrågningar ökade kraftigt i slutet av perioden.  

Ladda ner

21 April, 2020

XMReality förser Nestlé med Remote Guidance teknologi

 XMReality kommer förse Nestlé, ett schweiziskt livsmedel- och dryckesföretag, med Remote Guidance teknologi. Idag signerade de två företagen ett globalt Master Service Agreement. Avtalet är obegränsat i tid och volym och kommer därmed inte att utgöra en garanti för ordervolymer. XMRealitys lösning kommer att användas främst mellan Nestlés produktionsanläggningar för att förbättra effektiviteten. Det initiala ordervärdet utgör cirka 900 000 SEK och omfattar resterande delen av 2020. 

Ladda ner

16 April, 2020

XMReality och Hexagonföretaget myVR Software (Xalt | Visualization) inleder samarbete

XMReality och Hexagonföretaget myVR Software inleder samarbete där XMRealitys Remote Guidance lösning integreras i Hexagon Xalt | Visualization plattform för AR lösningar.

Ladda ner

8 April, 2020

XMRealitys teknologi används för fastighetsförvaltning i Storbritannien

Kingdom Housing Association, en skotsk fastighetsägare, använder nu XMReality Remote Guidance för att hjälpa hyresgäster med enklare reparationer och åtgärder. XMReality Remote Guidance introducerades för Kingdom Housing Association genom ett samarbete mellan XMReality och Dtl Creative, ett konsultbolag inom fastighetsförvaltning i Storbritannien.

Ladda ner

2 April, 2020

Brittiska IMI Plc har valt XMReality Remote Guidance för service inom gas- och oljeindustrin

IMI, som är ett brittiskt industriföretag med verksamhet i 50 länder, har valt att beställa XMReality Remote Guidance. Kontraktet avser både hårdvara och mjukvara, där mjukvarudelen utgör ca hälften av ordervärdet på 800 000 SEK och förnyas årligen. XMRealitys lösning kommer att användas främst av kundens servicecenters i UK, Italien och USA och stödja verksamheter inom olje- och gasindustrin för att lösa problem inom flödesteknologi.

Ladda ner

1 April, 2020

XMReality tecknar treårskontrakt med Electrolux Professional

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) och Electrolux Professional har tecknat ett 3-årskontrakt som omfattar användning av Remote Guidance. XMReality Remote Guidance kommer att integreras i vitvaruleverantörens kunderbjudande. Avtalet är värt cirka 1 miljon SEK under tre-årsperioden.

26 March, 2020

Kallelse till Årsstämma 2020 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ) Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2020 kl. 15:00 på Teknikringen 9 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.  

11 March, 2020

XMReality AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 35,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 11 februari 2020 med teckningstid som löpte ut den 6 mars 2020 (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 12 337 449 aktier, motsvarande cirka 72,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 990 196 aktier, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen utan stöd av företrädesrätt. 3 722 355 aktier, motsvarande cirka 21,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades av garanter som ingått avtal om toppgaranti. Bottengarantin har således inte tagits i anspråk. 

Ladda ner

4 March, 2020

XMReality bistår exportföretagen under Coronakrisen

Spridningen av Coronaviruset påverkar nu företag globalt och har medfört både restriktioner för resor samt rekommendationer om att jobba hemifrån. Detta slår hårt mot verksamheter som exempelvis service och reparationer av teknisk utrustning som kräver expertkunskap som många gånger inte finns lokalt. XMReality erbjuder därför påverkade företag att kostnadsfritt använda tjänsten XMReality Remote Guidance under en förlängd provperiod under Coronakrisen. Detta för att experter effektivt skall kunna ge teknisk support på distans utan att behöva resa.

Ladda ner

2 March, 2020

Minebea Intec expanderar sin användning av XMReality Remote Guidance

Linköping, Sweden—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) meddelar att Minebea Intec, en världsledande tillverkare av produkter och system för vägning och inspektion, expanderar sin användning av XMReality till användare utanför Europa. Under 2020, kommer användare i Nord- och Sydamerika, Indien samt övriga Asien att nyttja XMReality Remote Guidance för kundservicerelaterade uppgifter.

Ladda ner

27 February, 2020

Investment AB Spiltan föreslås ta över ordförandeskapet i XMReality AB

Inför årsstämman i XMReality AB den 27 april har ledamoten Johannes Fabó och styrelseordförande Claes Nylander meddelat valberedningen att man inte avser att ställa upp för omval. Valberedningen har beslutat att föreslå årsstämman att välja Björn Persson till ny styrelseordförande. Björn Persson är investment manager på Investment AB Spiltan, som är huvudägare i XMReality AB, och har varit styrelseledamot under 2014-2018 och återigen sedan 2019.

Ladda ner

21 February, 2020

Idag inleds teckningstiden i XMReality AB:s (publ) företrädesemission om upp till 35,8 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Idag inleds teckningstiden i XMReality AB:s (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

18 February, 2020

XMReality AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission om upp till 35,8 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. XMReality AB (publ) (”XMReality”) publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) vars teckningstid inleds den 21 februari 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

11 February, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality den 11 februari 2020

XMReality AB (publ) (”Bolaget”) höll tisdagen den 11 februari 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.

7 February, 2020

XMReality AB (publ), Bokslutskommuniké för 2019

Orderingången och faktureringen under 2019 avseende prenumerationer på bolagets SaaS-tjänst, som numera är den helt dominerande intäktskällan, ökade med 86 procent och motsvarar 96 (70) procent av Bolagets totala orderingång och fakturering. Bruttomarginalen ökade till 93 (82) för helåret och 95 (83) procent under sista kvartalet. Bolaget har nu prenumerationsavtal med 55 kunder, avseende XMReality Remote Guidance.

8 January, 2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XMREALITY AB (PUBL)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), 556722-7284 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 februari 2020 klockan 10.00 i T9 Creative Spaces, Teknikringen 9 i Linköping.

Ladda ner

8 January, 2020

XMReality AB genomför fullt garanterad företrädesemission om totalt 35,8 MSEK samt tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen i XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") har idag beslutat att kalla till extra bolagstämma den 11 februari 2020 för att besluta om en företrädesemission ("Företrädesemissionen") om cirka 35,8 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning om cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 26,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om cirka 26,3 MSEK, i vilken Investment AB Spiltan har det största åtagandet med 8,1 MSEK i en så-kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd till 100 procent. Därutöver har Handelsbanken Fonder, med 9,4 procent av kapitlet, ställt sig positiva till emissionen och förklarat att de avser teckna sin pro rata-andel. Emissionen ska finansiera satsningar inom marknadsföring och försäljning av Bolagets SaaS-tjänst globalt samt för fortsatt produktutveckling i syfte att bibehålla XMRealitys ledande position inom Remote Guidance. I samband med Företrädesemissionen föreslår styrelsen även stämman att besluta om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier och aktiekapital. XMReality meddelar därutöver att Bolagets bokslutskommuniké för 2019 kommer offentliggöras den 7 februari 2020 istället för den 14 februari 2020.

Ladda ner

27 December, 2019

Ny VD till XMReality under våren 2020

I slutet av mars kommer XMRealitys nuvarande VD Johan Castevall att lämna över till Jörgen Remmelg som närmast kommer från det internationella högteknologiföretaget Ruag.

Ladda ner

20 December, 2019

Världsledande förpackningskoncernen Sidel tecknar globalt avtal med XMReality

Sidel, en världsledande förpackningskoncern och en av tre divisioner inom Tetra Laval har tecknat ett globalt avtal med XMReality för att effektivisera sin kundservice och fältservicearbete. Sidel kommer att expandera användningen av XMReality Remote Guidance globalt.

8 November, 2019

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i XMReality (publ.)

Enligt beslut från XMRealitys årsstämma skall valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per 30 september 2019 samt av styrelsens ordförande.

25 October, 2019

XMReality AB (publ), Delårsrapport juli - september 2019

Omsättningen avseende programvaruprenumerationer ökade starkt under kvartalet jämfört med föregående år. Även bruttomarginalen fortsatte att öka kraftigt, samtidigt som efterfrågan bland flera av våra största kunder var stor. XMRealitys totala omsättning för det tredje kvartalet minskade något jämfört med samma period föregående år, påverkat av omsättningsmixen som fortsätter att förändras till att domineras av programvaruprenumerationer. Vid periodens slut representerade dessa 78% av försäljningen. Kortsiktigt har denna mixförändring en negativ effekt på omsättningstillväxten men positiv effekt på bruttomarginalen. Andelen prenumerationsintäkter förväntas fortsätta öka även framledes. 

Ladda ner

18 September, 2019

XMReality lanserar onlineförsäljning

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) lanserar idag, XMReality Business, ett Software as a Service-erbjudande (SaaS-erbjudande) som säljs via webben, främst till små och medelstora företag. Genom lansering når XMReality nu en betydligt större marknad.

5 September, 2019

XMReality tecknar nytt koncernövergripande ramavtal

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR), har tecknat ramavtal med en möbeltillverkare med runt 20 000 anställda i nio länder. Avtalet innebär att bolag inom koncernen har möjlighet att avropa prenumerationer av XMReality Remote Guidance™ att använda vid support av underhållsarbete.

16 August, 2019

XMReality AB (publ), Delårsrapport april - juni 2019

XMRealitys omsättning ökade med 37 procent för årets andra kvartal jämfört med föregående år och bruttomarginalen förbättrades kraftigt till 87 procent (59 procent). Under perioden har bolaget framgångsrikt utvecklats i enlighet med bolagets strategi att öka andelen prenumerationsintäkter.

Ladda ner

1 July, 2019

Pre-release av XMReality Business tillgänglig via webben

Linköping, Sweden—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), tillkännager idag att en pre-release av XMReality Business, ett SaaS-erbjudande till små och medelstora företag, nu finns tillgängligt på bolagets hemsida, xmreality.com.

24 June, 2019

XMReality tecknar ytterligare kundordrar med global verkstadskoncern

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) har tecknat ytterligare kundordrar med en befintlig kund, en global verkstadskoncern. Värdet av de tecknade kundordrarna hittills under 2019 är 1,8 MSEK varav ca 1,6 MSEK är mjukvaruintäkter och avser årsprenumerationer av programvaran XMReality Remote Guidance™.

10 June, 2019

XMReality förbereder lansering av erbjudande till små och medelstora företag

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har nått en strategisk milstolpe i utvecklingen av ett nytt erbjudande för att nå en bredare kundbas. Det nya erbjudandet XMReality Business, ett SaaS-erbjudande som säljs via webben till små och medelstora företag, är nu redo att testas av utvalda kunder. Det nya erbjudandet kommer successivt att tillgängliggöras för fler kunder under sommaren. Officiell lansering är planerad senare i år.

5 June, 2019

XMReality presenteras på Redeye Growth Day 10 juni 2019

Den 10 juni presenterar Johan Castevall, VD på XMReality, den senaste utvecklingen i bolaget på Haymarket by Scandic i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se

26 April, 2019

Pressrelease från XMReality AB (publ)

APRIL 26, 2019 08:30 CET Tommy Johansson går in i styrelsen i XMReality.

25 April, 2019

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 25 april 2019

TOR, APRIL 25, 2019 16:30 CET XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) höll torsdagen den 25 april 2019 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018. 

24 April, 2019

XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2019

ON, APR 24, 2019, 8:30 CET  XMRealitys nettoomsättning fortsatte att öka kraftigt under årets första kvartal jämfört med föregående år. Orderingången dominerades av programvaru-prenumerationer och antalet företag som löpande prenumererar överstiger nu 50 stycken. Vid periodens slut hade bolaget förbetalda, men ännu ej intäktsförda, prenumerationsintäkter som motsvarade drygt 60 procent av nettoomsättningen för helåret 2018.

Ladda ner

10 April, 2019

Årsredovisning 2018

Ladda ner

27 March, 2019

XMReality AB (publ) presenterar på Redeye Investor After Work

Imorgon, den 28 mars, presenterar Johan Castevall, VD XMReality, den senaste utvecklingen inom bolaget på Redeye Investor After Work. Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.  Tid: 18:00

Ladda ner

26 March, 2019

Kallelse till Årsstämma 2019 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ) Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15:00 på Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Ladda ner

Prenumerera

Få nyheter, uppdateringar och rapporter direkt till din e-postadress

Prenumerera

Language:


Information type: