Investor relations (Swedish)

Rapporter, analyser och dokument


Financial reports (English)

Dokument till Årsstämma 2021

Nedladdningsbara dokument

Emissioner

XMReality Prospekt inför notering på Nasdaq First North Growth Market, April 2017:
XMReality Prospekt

En sammanfattad version av prospektet finns här:
XMReality Pamflett

Analyser

Nedan återfinns Erik Penser Banks analyser (på svenska)

Erik Penser Bank Analys 20210112
Erik Penser Bank Analys 20210429
Erik Penser Bank Analys 20210816

Nedan återfinns Redeyes analyser (på engelska)

Redeye Analysis 20190425
Redeye Analysis 20190826
Redeye Analysis 20191104
Redeye Analysis 20200409
Redeye Analysis 20200817
Redeye Analysis 20201105
Redeye Analysis 20210429