Investor relations (Swedish)

Finansiell kalender


Följande viktiga datum är beslutade:

  • Bokslutskommuniké – helåret 2020: Nytt datum 11 februari 2021. (Tidigare 12 februari 2021)
  • Kvartalsrapport Q1 – 28 april 2021
  • Ordinarie bolagsstämma: 4 maj 2021
  • Kvartalsrapport Q2 – 12 augusti 2021
  • Kvartalsrapport Q3 – 21 oktober 2021
  • Bokslutskommuniké – helåret 2021: 16 februari 2022